A Banai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az egyesület megalakulásának pontos dátumát sokáig nem tudták még az egyesület tagjai sem, azonban 1961-ben, amikor a vélt 50. évfordulóra készültek, mélyrehatóbb kutatás során bukkantak rá egy levéltári anyagra, mely az 1888-as évet jelöli meg az alakulás évének.

Korábbról nincs feljegyzés az egyesület működésével kapcsolatosan. A Komárom megyei alispáni hivatal 1882-ben adott ki egy körlevelet, melyben arra kérte az alispán a megyei községek képviselő testületét, hogy tűzesetek megakadályozása végett hozzanak létre önkéntes tűzoltó egyesületet. Így alakult meg Banán is az önkéntes tűzoltó egyesület, melyet a Tűzoltó Múzeum 1890. évi statisztikai kimutatása alapján tudunk hitelesen bizonyítani. „Bana, a házak száma 220, lélekszám 2369, alakulás éve 1888, működő tagok száma 38, alapítók 9…..”

Az idősek elbeszélései nyomán, amíg Banán nem volt önkéntes tűzoltó egyesület, a tűz rettentő pusztításokat vitt végbe. Különösen a vízhiány és a szervezetlenség okozott gondot. Banán is olyan emberekre volt szükség, akik megértették, hogy a tűzoltó testület önként vállalt társadalmi mozgalom, amelyet magukénak éreznek az állami és társadalmi szervek egyaránt.

Ez a felfogás volt az elődök eredményességének alapelve és ezt az alapelvet tartják az egyesület jelenlegi tagjai is a szemük előtt.

Az eltelt idők folyamán az egyesület kisebb-nagyobb szünetekkel folytatta munkáját, 1911-ben újjáalakult (alapítók: Mészáros Béla, Petőcz István, Sárközi Kálmán, Csiszár József, Németh Sándor, Sipos Károly, Bartal István), és évről évre újabb tagokkal bővült az egyesület.

1945. március 27. új történelmi korszakot nyitott meg a község életében. A szovjet csapatok ezen a napon szabadították fel Banát. Sok ház leégett, megrongálódott, de megkezdődtek a háborús károk helyreállításai, a községi tűzoltó egyesület is újból alakult.1946-ban tartották alakuló gyűlésüket. Ettől az évtől kezdve rohamos fejlődésen ment keresztül az egyesület.

Folyamatosan képezték magukat, versenyeken vettek részt, remek eredményeket értek el.

A felszereltség a 60-as évek elején egy 400 literes motorfecskendő, két kocsifecskendő és két lajt volt. Ekkor kezdődött az új szertár építése is. Az önkéntes tűzoltó testület ekkor 3 rajjal rendelkezett: felnőtt, úttörő és ifjúsági. Volt külön férfi és külön női csapat is.

Az egyesület nagy gondot fordított a tűzesetek megelőzésére, felvilágosító munkát fejtettek ki a lakosság körében és az intézményekben is.

1978. évi közgyűlésen jelentették be az új gépjárműfecskendő megérkezését.1979-ben pedig megtörtént az új szertár műszaki átadása is.

Büszkék lehetünk parancsnokainkra, elnökeinkre, a testület vezetőire, akik eredményesen szervezték, irányították a testület munkáját. Számos kitüntetést kaptak.

Az egyesület mindig nagy gondot fordított az önkéntes tűzoltók ismeretének bővítésére, oktatására, 1958-tól oktatási naplót is vezettek. A közösségi életben szervesen részt vettek, a község társadalmi ünnepélyein minden alkalommal részt vettek, tűzoltóbált rendeztek, májusfát állítottak és döntöttek. Kirándulásokat szerveztek, szellemi vetélkedőket tartottak az ifjú tűzoltóknak.

A tűzoltó egyesület azóta is többször alakult újra , az évek múlásával kissé nehezebbé vált egy egységes csapat kialakítása, hiszen a mai rohanó világban, a többműszakos munkarendek mellett egyre nehezebb önkéntes feladatot vállalni. A fiatalok a kisebb településekről, így Banáról is a nagyobb városokba költöznek, vagy oda járnak dolgozni. Ez is tovább nehezíti egy egyesület működését. 

Az idő mellett fontos befolyásoló tényező az anyagi helyzet is, hiszen korszerű felszerelések, eszközök nélkül egyre nehezebb felvenni a harcot a tűzzel, a vízzel, vagy akár műszaki mentés során.

 A jelenlegi egyesületi tagok is szem előtt tartják őseik, nagyszüleik elveit, mely szerint „a tűzoltó testület önként vállalt társadalmi mozgalom.”

Legjobb tudásuk és képességük alapján igyekeznek ezt az önkéntes munkát végezni, folyamatosan képzik magukat, igyekeznek minél több pályázatban részt venni, hogy a felszerelésük is korszerű és hatékony legyen. Rendszeresen megmérettetik magukat országos versenyeken is.

2018-ban az egyesületet nagy öröm érte, hiszen Franciaországból egy ugyan használt, de nagyon jó állapotban lévő gépjárművet kaptak, amelyet fel is újítottak. A szertáron is sikerült egy kis felújítást végrehajtani, amit szintén saját szabadidejükben, saját kezűleg végeztek el az egyesület tagjai.

2018-ban együttműködési megállapodást kötött a banai és a bábolnai egyesület, mely szerint erejükhöz mérten egymás területét kölcsönösen vállalják.

2019 decemberében egy Uniós pályázatnak köszönhetően egy Volkswagen Amarok típusú gépjármű került az egyesülethez, amely a Komárom Járás Mentőcsoport részét képezi, mivel a mentőcsoport jogi személyisége a Banai Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

2020 szeptemberétől vállalta az egyesület Bőny település közigazgatási területét is. Az egyesület vállalja a szakmai szabályok szerinti tűzoltást, műszaki mentést, fiatalok oktatását és felkészítését, felkérésre részt vesz az Önkormányzat által biztosítani kívánt községi rendezvényeken.

A folyamatos BM OKF pályázatoknak köszönhetően minden évben tudjuk bővíteni az eszközeinket és felszereléseinket. Ezen felül 2020-ban az egyesület sikeresen pályázaton vett részt a Magyar Civil Falu Programban, mellyel tovább tudjuk fejleszteni a meglévő gépjárműveinket, illetve rendelkezésünkre áll egy automata defibrillátor gép is.

 

Az egyesület jelmondata továbbra is:

„A mi szabadidőnk az önök biztonságáért!”


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap