A Császári Önkéntes Tűzoltó Egyesületről

Császár Község lakóinak száma 1944 fő. Közigazgatási területe a Kisbéri Járásban a legnagyobb a 17 település közül:  67,81 km2, melynek jelentős része, közel 30 km2 erdő, ami fokozott védelmet igényel.

Császáron mindig fontos volt a tűzvédelem, annál is inkább, mivel az 1800-as években két tűzvész szinte teljesen elpusztította a falut.  Ezért az elsők között alakult meg 1889-ben az Önkéntes Tűzoltó Egylet, ami  később Egyesületté alakult át. A falu lakossága ekkor 2384 fő volt. Az egylet pedig 56 főből állt, a felszerelés 2 lófogatból, 1 lajtkocsiból, tömlőkből és fecskendőkből állt.

Mivel Császár nemcsak erdőségben volt gazdag, hanem a lakosság mezőgazdasági termelésből élt, így kiemelkedő szerep jutott a gabonatáblák védelme, ezért a nyári hónapokban figyelőszolgálatot tartottak fenn a katolikus templomtoronyban, és minden nyáron tűzjelző és beavatkozó szolgálatra voltak  kötelezve a falu lakói. Tűz esetén félreverték a harangot, ezzel jelezve a falu lakosságának a tüzet.

Ekkor az egyesület már viszonylag sok eszközzel rendelkezett, ami szükséges is volt, hiszen a falu 480 házzal rendelkezett az 1940-es években. 

Az 50-es években tűzoltóink már továbbképzésekre és versenyekre is jártak, hogy elsajátítsák a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat. A tűzoltóság létszáma folyamatosan 40 fő körül mozgott.

A termelőszövetkezet megalakulása fontos mérföldkő az egyesület életében, hiszen a TSZ védelmét is az egyesület látta el, cserébe a Termelőszövetkezet anyagilag támogatta az önkénteseket. Ekkor került beszerzésre az első gépjármű egy Csepel tűzoltóautó is, melyet azóta egy Magirus gépjárműfecskendő, majd a francia kapcsolatnak köszönhetően egy Renault gépjárműfecskendő követett. Az elzászi tűzoltóknak köszönhetően nagy mennyiségű védőfelszerelés, bevetési illetve gyakorló ruházat került egyesületünkhöz. Az egyesület mellett megalakult 2017-ben a helyi mentőcsoport is, Császári Önkéntes Mentőszervezet néven. A sok pályázatnak köszönhetően megújult a tűzoltószertár, gyarapodott az eszközállomány, a mai előírásoknak megfelelően minden olyan technikai eszközzel rendelkezünk, ami a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges. Jelenleg a Tűzoltó Egyesület 38 főből, az Önkéntes Mentőszervezet 16 főből áll.

Jó kapcsolatot ápolunk a katasztrófavédelemmel, a francia Alsace Solidarite Pompiers tűzoltókkal. Együttműködési megállapodásunk van a katasztrófavédelemmel, a Vértesi Erdő Zrt-vel. 

A falu lakossága számíthat az egyesület munkájára, hiszen az egyesület működésének fő célja éppen az, hogy a szűkebb környezetében, lakóhelyén elvégezze a műszaki mentést, a keletkező tüzeket és katasztrófahelyzetet elhárítsa.


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap