Tartalomjegyzék

Adatkezelési tájékoztató

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság feladatai ellátása során számos esetben kezel személyes adatokat.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által végzett személyesadat-kezelések jelentős részét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kell végezni.

Az adatok kezelésének átláthatóságára vonatkozó alapelvnek történő megfelelés érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az érintetteknek az egyes adatkezelési célok kapcsán közvetlenül nyújtott tájékoztatás mellett kiemelten fontosnak tartja az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalát.

Az alábbi tájékoztatás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományába nem tartozók személyes adatain a BM OKF által önállóan vagy más adatkezelőkkel közösen végzett adatkezelésekre vonatkozik.

Amennyiben a területi szintű adatkezelésekre vonatkozó információkat kívánja megtekinteni, keresse fel területi szerveink honlapját.

Koronavírussal kapcsolatos adatkezelésről 3. személynek

BM OKF Általános adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató polgári védelem

Adatkezelési tájékoztató tűzvédelem

Adatkezelési tájékoztató - A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által alkalmazott térfigyelő kamerák alkalmazásáról 2019

Adatkezelési tájékoztató - A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem főtevékenységhez kapcsolódó feladatainak ellátásához 2019