Az Ácsi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságról

Az ácsi tűzoltóság 138 éves múltra tekint vissza.

A tűzoltóság fejlődésének egyik meghatározó alakja az 1885-ben főparancsnokká választott Csermák Hugó, az ácsi cukorgyár akkori igazgatója volt. Őt választották meg az 1912.08.12-én megalakult Komárom Vármegye Tűzoltószövetség első elnökévé. Parancsnoksága ideje alatt a tűzoltó egylet létszáma 119 fő volt. A tűzoltó egylet megalakulásának 25 éves jubileuma alkalmával 1908.06.08-án avatták fel az egylet zászlóját. A zászló jelenleg a  Katasztrófavédelem Központi Múzeumának kiállítási anyagában található.

A II. világháború után, a tűzoltóságok államosítása miatt az önkéntes tűzoltó mozgalom  hanyatlani kezdett, de Ács településen a mezőgazdasági termelőszövetkezet patronálása mellett az önkéntes tűzoltó élet fennmaradt (itt szervezték például az első járási tűzoltóversenyt  is).

Az 1970-es évek elejétől 1980-as évek végéig jól szervezett úttörő, ifjúsági és felnőtt  versenyrajokkal rendelkezett az egyesület. Az úttörő tűzoltó egység az 1988. évben, Zánkán megrendezett VIII. országos tűzoltó versenyen - kismotorfecskendő szerelésben - I. díjat  nyert.

A rendszerváltás utáni körülmények arra az elhatározásra ösztönözték az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, Ács Nagyközség és Bábolna Város Önkormányzatát, hogy 2005-ben megalapítsák a Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóságot, amely jelenleg Ács Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság  (Ács ÖTP) néven működik.

(Az Ácsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület II. kategóriájú tűzoltó egyesületként végzi munkáját.)   

Ács ÖTP vonulási területe 163 km2, Ács város, Bábolna város és Bana község közigazgatási területe, az M1 autópálya 85-101. km-ig terjedő szakasza, az 1. számú főút a 93. km-től a megyehatárig. Együttműködési megállapodás alapján vonul Komárom és Nagyigmánd településekre is. Az elmúlt öt év vonulási számainak átlaga 141 db.

A tűzoltóságon 9 főállású, és több önkéntes tűzoltó dolgozik.

A tűzoltószertár az 1960-as évek elején épült, jelentősebb felújításon 2014-ben esett át.

Szereink:

1. szer: CSEPEL D 755 Metz gépjárműfecskendő (1992-ben gyártott, 2018-ban felújított),

tartalék szer: IFA W 50/TLF gépjárműfecskendő (1987.).

Jelentősebb káresetek (a teljesség igénye nélkül):

            a régmúlt: 1958.05.16-a fekete napként vonult be Ács történetébe. A 15 óra körül                        keletkezett tűzeset során 22 lakóház vált a tűz martalékává.

            a múlt: 2010. májusi Concó-árvíz, 2013.03.15-16-i „hóhelyzet”,

            a közelmúlt: 2019.06.08. Bábolna - Dragon Food tűz, 2019.06.12. Komárom – Marek                J. utcai   „papírtűz”, 2019.06.13. Ács Hartmann Kft. - papírtároló tűze,                                2020.08.14. SK Battery Kft. - elektromos autó akkumulátor tűz.

 

 


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap