A Héregi Önkéntes Tűzoltó Egyesületről

Héreg község a Gerecse hegység tövében lévő 1100 lakosú település. Leg régebbi  és mindig meghatározó civil szervezete volt az önkéntes tűzoltóság. A mostani egyesület elődszervezete a tűzoltó egylet községünkben 1877-ben alakult. Ebből az időből nem maradt fenn dokumentum, de id. Csík Rezső 1996-ban kiadott Héreg történetét bemutató krónikában ezt az évszámot erősíti meg. Azt írja, hogy a héregi önkéntes tűzoltó testületet Grósz József főjegyző úr alapította, melyről egy spanyolviasszal lepecsételt alapító okirat sokáig a tulajdonában volt, de sajnos ez az okirat sok más értékes irattal együtt elégett a házuknál keletkezett tűzesetnél. Ugyanebben az évben vásároltak egy kocsifecskendőt. Létfontosságú volt abban az időben a tűzoltóság, a szalma és nádtetős házak, a szűk udvarok a szérűskertekben kazalban tárolt szalma és széna miatt. Az aratás, a betakarítás és a cséplés időszaka, pedig szinte állandósította a tűztől való félelmet. Igen sok volt a tűzeset, gyakori vendég volt falunkban a „vörös kakas”

1912-es év is nagy jelentőségű volt, amikor az egyesület megkapta és a mai napig is féltve őrizzük az eredeti zászlót és a működőképes mozdonyfecskendőt. A zászlónk egyik oldalán Szent Flórián van, felette „Önkéntes Tűzoltó Testület”, alatta pedig „Héreg, 1912.” A zászló másik oldalán a tűzoltó embléma és körülötte az alábbi felirat: „Istennek dicsőség, egymásnak segítség”. Az elődeink becsületes és lelkiismeretes munkájára mindig büszkék lehetünk. Tevékenységük nehéz, sokszor ember feletti volt.

Az 1960-as években már nagy jelentőségű volt, hogy kapott az egyesület egy 800-as kismotorfecskendőt, amelyet kézi kocsival húztak a kár helyszínére. 1974-ben ZUK tűzoltó gépkocsit kaptunk, amely nagymértékben gyorsította a tűz helyszínére történő vonulást. Nagy segítséget jelentett számunkra amikor Németországi partner településünktől 1995-ben kaptunk egy Opel Blitz tűzoltó gépkocsit, majd az igazi nagy változást az jelentette, amikor 2001-ben ugyaninnen kaptunk egy Magirus tűzoltó gépkocsit, amely már vízszállító tartállyal is rendelkezik. Mindkét gépkocsi jelenleg is a rendelkezésünkre áll. 1950-től 2015-ig időrendi sorrendben az alábbi tűzoltó parancsnokok voltak: Bátori Zsigmond, Jósa Miklós, Benedek Béla  és Molnár Kálmán. Az egyesületünk 2016-ban szerveződött újjá. Taglétszáma 17 fő és 4 személy felvételében a jelenleg érvényben lévő gyülekezési tilalom feloldása után fogunk dönteni. Az egyesület parancsnoka Fodor Sándor az elnök id. Dékán János. A káreseményekhez vonuló állomány közül 3 fő hivatásos tűzoltó 5 fő rendelkezik a kötelező 40 órás tanfolyammal és vizsgával. 4 fő rendelkezik tűzoltó gépjármű vezetéséhez szükséges engedéllyel. A tűzoltó munka feltételei sokat javultak a folyamatos pályázati lehetőségek kihasználásával. Egyesületünk az Esztergomi http-vel kötött együttműködési megállapodás alapján a II. kategóriába tartozik, de kezdeményeztük az I. kategóriába történő besorolásunkat. Ehhez a feltételeink és a felkészültségünk is adott.  Minden káreseményről kapunk riasztást. Évente 20-25 alkalommal vonulunk. Az estek jellege alapvetően megváltozott. Korábban túlsúlyban voltak a szabadtéri tűzesetek. Mostanra a helyzet alapvetően megváltozott a riasztások túlnyomó többsége közúti baleset. Sajnos több halállal járó balesetnél voltunk, de rendkívül szerte ágazó a tűzoltóink tevékenységi köre, legyen szó tűzoltásról, akár mentésről, vagy rendezvény biztosításról és egyéb segítségnyújtásról. Jó és eredményes az együttműködés az Esztergomi a Tatabányai, a Bajnai hivatásos és a szomszéd települések önkéntes tűzoltó egyesületeivel. A vonuló állomány számára rendelkezésre áll elegendő védőruha, védőeszköz, légzőkészülék és egyéb szükséges eszköz. Soron következő legnagyobb feladatunk a szertár épületének külső és belső felújítása.


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap