Richter Gedeon Nyrt. dorogi Létesítményi Tűzoltóságáról

A Richter Gedeon NyRt-t, Magyarország legnagyobb gyógyszergyárát 1901-ben alapította a nevét adó gyógyszerész, aki ezzel nemcsak a cég, hanem az egész magyar gyógyszeripar alapjait is megteremtette. A gyárat 1948-ban államosították Kőbányai Gyógyszerárugyár néven. A 90-es évektől a vállalat ismét az alapító Richter Gedeon nevét viseli.

Dorogon a vegyipar megtelepedését 1922. február 13-tól, az első karbidcsapolás időpontjától számítjuk. Az 1946. évi államosításkor a karbidgyárat és a szénlepárlást leválasztották a bányától, és 1948-ban megalapították a Dorogi Szénfeldolgozó Vegyipari Vállalatot. A dorogi szénfeldolgozó 1968-ban csatlakozott a Kőbányai Gyógyszeráru Gyárhoz. A Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelep létesítményi tűzoltóságának története egybefügg a fióktelep történetével. A gyár területén folyamatosan működött vállalati tűzoltóság.

A vállalati tűzoltóság létszáma a 70-es évek végére 30 fő körül alakult. 1986-ban megállapodás született a Dorogi Önkéntes Tűzoltó egyesület és a vállalt között közös tűzoltóság működésére. A közös tűzoltóság 1986 decemberében kezdte meg a működését 44 fővel a gyáregység technikai eszközeinek felhasználásával. 1991 decemberétől a dorogi Égetőmű területének védelmét is a vállalati tűzoltók látják el. A felügyelt terület nagyságának növekedésével a tűzoltóság létszáma is növekedett. Létszámuk 55 főre nőtt. 1995-ben az égetőmű tűzvédelme külön vált a gyógyszerárú gyártól. 1996-ban a dorogi fióktelep bővülésével egyre inkább a gyáregység védelme került előtérbe, így a fióktelep vállalati tűzoltósága a gyáron kívülre már nem vonulhat, ezért 1996 március 22-én a Dorog város és a Richter Gedeon Rt. Közös Tűzoltó Egyesület a tagság egyhangú szavazatával megszűnt. a 2000-es évek elejére a létszám 60 fő. Jelenleg 48 fő lát el létesítményi tűzoltói feladatokat a fióktelep területén. A létesítményi tűzoltók 40 órás tűzoltó alaptanfolyam sikeres elvégzése és belső elméleti, gyakorlati felkészítés után láthatnak el tűzoltói feladatokat. 12 fő rendelkezik tűzoltásvezetésre jogosító képesítéssel is. A létesítményi tűzoltóság tagjai megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkeznek, melyet a rendszeres továbbképzéseken, gyakorlatokon, valamint a különböző tűzoltóversenyekre való felkészülések során folyamatosan bővítenek.

A dorogi fióktelep létesítményi tűzoltóságán már a 1980-as évekből is fellelhetőek oklevelek és emléklapok, melyek arról árulkodnak, hogy már „elődeink” is részt vettek a tűzoltó sport hagyományainak megteremtésében. A „modernkori” csapatunk négy alkalommal nyerte el a Magyar Tűzoltó Szövetség által alapított Domsik János vándordíjat. Az országos versenyeken elért eredményeinknek köszönhetően eddig négyszer szereztük meg a lehetőséget, hogy képviselhessük vállalatunkat és Magyarországot nemzetközi porondon a CTIF Tűzoltó Olimpián.

A vállalat vezetése mindig is nagy hangsúlyt fektetett a tűzoltóság technikai felszerelésére. 1973-ban beszerzett porral oltó targoncától indulva, az 1989-ben beszerzett IFA fecskendőn keresztül a mai modern, a létesítmény sajátosságaihoz igazodó korszerű tűzoltó gépjárművekig vezetett az elmúlt közel 50 év. Jelenleg 4 db gépjárművel tudnak a létesítményi tűzoltók a káresemény helyszínére vonulni és ott szakszerűen a legkorszerűbb eszközökkel beavatkozni. A gépjárművek a létesítmény egyedi igényei szerint lettek kialakítva és felmálházva. 

A beavatkozások tekintetében a létesítményi tűzoltóságnak nincs sok feladata. Jelentősebb tűzoltói beavatkozást igénylő esemény 2015 augusztusában volt, amikor a Beruházási épület tetőszerkezetén szigetelési munkálatok során a tetőszerkezet begyulladt. A tüzet a létesítményi tűzoltók az esztergomi hivatásos tűzoltókkal közösen oltották el.

A tűzoltóság előző és jelenlegi vezetésének és tagjainak köszönhetően ma a fióktelep tűzoltósága a megye egyik legjobban működő létesítményi tűzoltósága lett.

 


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap