A Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesületről

Egyesületünk a II. Világháborút követő években a bábolnai mezőgazdaság és állattenyésztés fejlődésével kapcsolatos igények hatására alakult. Már akkor Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület néven, de tulajdonképpen fő tevékenységként a Bábolnai Állami Gazdaság, később 1973-tól a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát üzemi tűzoltóságaként tette a dolgát. Akkori tagsága jellemzően, fenti üzemegységek járműjavító műhelyeinek személyi állományából állt. 1993-tól a Magyar Tűzoltó Szövetség hivatalos tagja vagyunk. Az egyesület fő tevékenysége és egyben célja, a tűz elleni hatékony védekezés elősegítése, továbbá társadalmi segítségnyújtás a tűzvédelem állami feladatainak megoldására. Korábbi elnökünk Szakál Ferenc, aki 2017-ig, 10 éven keresztül töltötte be az egyesület elnöki tisztségét 2020-ban jubilált a 40 éves szolgálatért járó Érdemérem átvételével. Parancsnokunkat, Buza Gézát 2003-ban a város díszpolgárává választották és Ő 2020-ban már azt ünnepelhette, hogy 55 éve aktív önkéntes tűzoltó. A szervezet jelenlegi elnöke Németh István. Egyesületünk működését, a Komáromi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal (HTP) kötött Együttműködési Megállapodásban (EMÜ) foglaltak szerint végzi. 

A Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Komárom-Esztergom megyében, Bábolna Városban, illetve a város térségében, annak közigazgatási területén lévő kistelepüléseken (Bábolnai kismajor, Farkaskút puszta, Kaján puszta, Ölbő puszta, Mihályháza, Csemerház) tevékenykedik, ez együttesen körülbelül 4000 állampolgár. Továbbá 2018 szeptemberében Együttműködési Megállapodást kötöttünk a szomszédos Bana Községgel, ahol további körülbelül 1850 állampolgár él. Így mindösszesen közel 6000 állampolgár számíthat gyors és határozott segítségünkre. 

Káresemények – a tűzeseteken felül – Bábolnán és a kapcsolódó településeken, valamint azok közúthálózatán jellemzően viharkárok (fa-, villanyoszlop kidőlések, megbontott tetőszerkezetek), közúti közlekedési balesetek (műszaki mentés), felhőszakadásokat követő villámárvizek (értékek mentése, szivattyúzás) következményeinek felszámolása. De az egyesület tevékenykedett árvízi védekezés, téli időjárási körülmények miatt kialakult közlekedési akadályok felszámolása, kazánrobbanás, szénmonoxid mérgezés, gázszivárgás, keresési- kutatási feladatok helyszínein is. Az elmúlt évek jelentős káreseménye, 2018-ban a településünkön kigyulladt kínai sütőüzem, amely egy III-as kiemelt káreset volt. Valamint a Megyei Műveletirányítás „kérésére” 2019 júniusában részt vettünk Komáromban, a Kom-Vas Kft. papírfeldolgozó telephelyén bekövetkezett IV-es kiemelt káresemény felszámolásában is. Nagy gondot fordítunk a közintézmények, iskolák, az ipari park épületeinek, létesítményeinek megismerésére és az esetleges változások nyomon követésére, vízvételi helyek ellenőrzésére. Részt veszünk, az ebből a célból szervezett bejárásokon, begyakorló gyakorlatokon. Viharkárok, felhőszakadások esetében még napokkal az események után is szivattyúzzuk a pincéket, udvarokat, daraboljuk a fákat, javítjuk a tetőket. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján levontuk azt a következtetést, hogy évről-évre nő a rövid idő alatt, hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék, felhőszakadás és az ezt követő villám árvizek gyakorisága. Ezek gyors és hatékony felszámolására, kapacitásunk növelése érdekében, a meglévő robbanómotoros átemelő szivattyú mellé beszereztünk két darab nagy teljesítményű elektromos búvárszivattyút. Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn Ausztriai testvérvárosunk Önkéntes Tűzoltó Egyesületével. Akiktől nagyon sok tapasztalatot, rutint, gyakorlati ismeretet, oktatási- ismeretterjesztési tapasztalatot tudunk átvenni. Egyesületünk folyamatosan vesz részt a város életének vérkeringésében, rendezvények (Gazda Napok, Családi Majális, Kukorica Fesztivál, Tűzijátékok, Tábortüzek) elő- utó munkálataiban, az iskolákkal és a társszervekkel közösen szervezett programokon, azok biztosításában. Valamennyi lehetőséget megragadva, aktívan veszünk részt a különböző környezetvédelmi, szemétszedési programokban.

Az egyesület önkénteseinek száma 18 fő. Az aktívan vonuló létszám 14 fő. Természetesen valamennyien rendelkeznek 40 órás vagy annál magasabb fokú végzettséggel, illetve a csapat nagy része több évtizedes tapasztalattal bír. Komoly hangsúlyt fektetünk az utánpótlás nevelésére és az életkórtól független tájékoztatásra (Nyílt napok, közös – egész napos – rendezvények a helyi mentőállomással, rendőrséggel). Általános iskolás csapatunk 2018. évben megnyerve a Járási- majd a Megyei Katasztrófavédelmi Versenyt bejutott az országos döntőbe. 2019. évben mind a járási, mind a megyei versenyen az ezüstérmet jelentő második helyezést érték el. Csapatunk tagjai Ágoston Levente, Buza Dávid, Liszkai Bálint, Muth Márk, Szabó Tadddeus és Várközi János voltak. Itt kell megemlíteni, hogy Buza Dávidnegyedik generációs tűzoltó egyesületünkben. Édesapja (Buza Gábor) egyesületünk titkára, nagyapja (Buza Géza) egyesületünk parancsnoka és már dédapja (Buza István) is oszlopos tagja volt egyesületünknek. Természetesen a „felnőtt” utánpótlás is a célunk, az elmúlt négy esztendőben, minden évben egy-egy fővel gyarapodott egyesületünk. Igyekszünk folyamatosan minél szélesebb kört megszólítani annak érdekében, hogy további önkéntes segítők bevonásával minél hatékonyabban tudjuk ellátni és biztosítani vállalt küldetésünket, feladatinkat. De célunk semmiképpen sem „csupán a létszám növelése”, hanem olyan egyének megnyerése, akik valóban vállalják ezt az önkéntes és nem veszélytelen tevékenységet, a hét minden napján, minden órában a szabadidejükben, sokszor a családra, a pihenésre szánt idő terhére. Az egyesület alkalmazotti státuszban nem foglalkoztat munkatársat, valamennyi tag munkája önkéntes, juttatásban nem részesül senki.

Jelenlegi szertárhelyiségünk 2000-ben került kialakításra. Alapterülete közel 300 m2, amely magába foglal kb. 180 m2-en négy szerállást, a további területen egy raktár-, egy öltözőhelyiség, egy vizesblokk és egy iroda helyezkedik el. Az ingatlant a Bábolnai Önkormányzat biztosítja részünkre. Folyamatosan végezzük állag megóvását, karbantartását, 2019-ben elvégeztünk egy fűtéskorszerűsítést. Az elmúlt évben Bábolna Város Önkormányzata és egy helyi vállalkozó – akiktől folyamatosan sok támogatást kapunk – közös pályázatának köszönhetően egy új, automata, szekcionált szertárkapura tehettünk szert. 2021-re egy festés/mázolást tervezünk. Célunk továbbá, hogy felszereljük olyan korszerű eszközökkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek mindennapi munkánkhoz, tevékenységünk végzéséhez, járműveink, eszközeink, szakfelszereléseink karbantartásához (magasnyomású mosóberendezés, légkompresszor, ipari pórszívó, új öltözőszekrények, stb.). 

Egyesületünk korábban négy darab gépjármű fecskendővel rendelkezett, ezek közül két veterán korban lévő tűzoltógépjárművel (Csepel D-710, Ikarus 526). Bár ezek az eszközök korukhoz képest igen jó műszaki és esztétikai, valamint üzemképes állapotban voltak ahhoz, hogy valóban „Veterán” minősítést kaphassanak, mindkettő komoly felújításra szorult. Ez több száz, esetleg ezer munkaórát és többszázezer/millió forint költséget jelentett volna. Így inkább az értékesítésük – természetesen gyűjtőnek – mellett döntöttünk és a befolyt összeget a szertár és a meglévő további gépjárművek felújítására, üzemeltetésére, karbantartására, üzemben tartására, szakfelszerelések beszerzésére fordítjuk. Egyesületünk jelenleg három gépjárműfecskendővel rendelkezik. Egy darab, két fő és 800 liter oltóvíz szállítására alkalmas GAZ 66 és egy darab, 2018 év végén megvásárolt, 6 személy és 2000 liter oltóvíz szállítására alkalmas IFA W 50. Mindkét eszköz összkerékhajtású, kiváló terepjáró képességekkel, napi használatban. A beavatkozáshoz, mentő- tűzvédelemhez szükséges eszközökkel, szakfelszereléssel felszereltek, műszaki vizsgával és a szükséges felülvizsgálatokkal rendelkeznek. Folyamatosan végezzük mindkét gépjármű szakfelszereléseinek korszerűsítését, cseréjét. Ezt is, mint az egyéb általános költségeinket az önkormányzat és saját anyagi támogatásainkból és nem utolsó sorban pályázatokból (OKF, NEA, Magyar Falu) fedezzük. Harmadik eszközünk egy TÜ-1-es gépjárműfecskendő, melynek első tulajdonosai vagyunk, jelenlegi parancsnokunk hozta el személyesen 1979-ben a gyárból. A jármű végig szertárban állt, az ország egyik legjobb állapotban lévő TÜ-1-es gépjárműfecskendője. Bizonyítja ezt az is, hogy az Esztergomi Tűzoltóság 130-éves ünnepi rendezvénysorozatára is „meghívást kapott”, ahová lábon ment el és természetesen az vezette, aki 40 éve elhoztaBuza Géza bácsi.


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap