A Dunaalmási Önkéntes Tűzoltóegyesületről

Magyarországon a tűzoltó egyesületek nagy múltra tekintenek vissza. 1870-ben Budapesten alakult meg az első tűzoltó egyesület. Megyénkben ötödikként, 1883. szeptember 3-án alakult meg a Dunaalmás-Neszmély Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A tisztségviselők: Weminger Mátyás elnök, Pályi József parancsnok, Köváry Gyula jegyző és a tagság elfogadta az egyesület szabályzatát. Feladatul tűzték ki a tűz és víz által okozott károk elhárítását. 1884-ben az elfogadott szolgálati szabályzat szellemében élő egyesület elismerést vívott ki magának.  A második világháború után az közösség élete visszaesett. Fellendülést az 1952-es év hozott. A jogszabályi rendelkezések a tanácsok feladatává tették az egyesületek működési feltételeinek biztosítását. 1953-tól az egyesület tagjai rendszeresen részt vettek és részt vesznek területi és egyéb versenyeken. Teljesítményüket számos elismerés övezi. Vigh Gyula parancsnok és Kiss Lajos egyesületi elnök munkája, mint az ifjúsági és felnőtt csapat felkészítésében és eredményes szereplésében hozott komoly eredményt! A 80’-as és a 90’-es években a MOL telephelyén szolgáló, mint létesítményi Tűzoltók adták az aktív tagság fő gerincét: Babolcsai István, Ollé Tibor, Nagy László, Asztalos Sándor.  A jelenlegi vezetőség 2009. decembere óta van hatályban, több éves jogi küzdelmekkel a háta mögött.  Nagy terveket szövögetve, az egyesület mindenképpen szeretne megvalósítani a régi szertár felújítását.

 A minden évben kiírt pályázatokon és az Önkormányzat támogatásával sikerül újabb és újabb eszközöket beszerezni. A komáromi hivatásos állománnyal kiváló a kapcsolata egyesületünknek, III. kategóriás EMÜ-vel rendelkezünk. Komoly kihívásokat az évenként levonuló árvizek és a különböző tűzesetek adnak a lelkes kis csapatnak, szépen helytálltunk a 2013. nyarán településünkön átvonuló hatalmas árvíz idején, ahol Dunaalmás megkapta a legjobban védekező település címét, melyben a tagok aktívan részt vettek. Az egyesület Dunaalmás és Neszmély község közigazgatási területén működik (kb.45 km2), évenként 20-25 riasztáson veszünk részt és segítjük a hivatásos állomány munkáját. 40 órás alaptanfolyammal 11 tagunk rendelkezik, motorfűrész kezelésére 6 emberünknek van lehetősége, PÁV III. képesítést ketten szereztek. Törekedtünk, hogy az aktív vonulós állomány minden tagja rendelkezzen bevetési védőruhával. A Duna és a Gerecse közelsége miatt a technikai felszereléseket is ehhez igazítottuk, több szivattyúval, motorfűrésszel rendelkezünk. 

A csapat kemény magja nem csak bajtárs a kihívásokban, hanem jó baráti társaság is, bárkinek bármilyen baja van vagy segítségre szorul, mindig számíthat a másikra, ill. a községi életben is tevékenyen részt vesz, minden évben a Község Karácsony fáját a csapat vágja ki és állítja fel, ill. a községi rendezvények szervezéséből is kiveszi a részét.

 Azonban mások vagyonának és életének mentése a fő feladat!


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap