Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságról

A város önkéntes, majd állami (hivatásos) tűzoltóságának megszervezése és működése: 

Az esztergomi önkéntes tűzoltóegylet csak 1868-ban alakulhatott meg, mikor a kiegyezés utáni légkör már kedvezőbb volt az ilyen típusú kezdeményezéseknek. A helytartótanács az 1863-ban, a Sziklay József polgármester vezette bizottság által leadott kérelmet még nem vette figyelembe. A megalakulást követően csaknem kétszáz fő jelentkezett önkéntes tűzoltónak Esztergomban. Később, a működést 30-40 fő körüli állománnyal látta el az önkéntes tűzoltóság.

 Nagy fordulópont következett 1870-ben, ugyanis a Gróf Széchenyi Ödön elnöklete alatt létrehozott Magyar Tűzoltó Szövetség megalakulásával létrejöttek a hivatásos, vagyis állami tűzoltóságok is. Esztergom városában (országosan tizenkettedikként) megszervezték az állami tűzoltóságot. A Magyar Tűzoltó Szövetség megalakulásával kapcsolatban kiemelendő, hogy az első nagygyűlésen az esztergomi Schwarz József, esztergomi alparancsnok is részt vett, mint az elnökség tagja. 

Ebből a korszakból, mint jeles tűzoltót fontos megemlíteni Országh Kálmánt, Esztergom város első fizetett tűzoltótisztjét, aki legénysége előtt mutatott bátorságáról lett híres. A visszaemlékezések szerint sosem vett ki szabadságot és mindig elsőként lépett a tűzbe.

A XX. század elejétől a hivatásos és önkéntes tűzoltóság szoros kapcsolatban működött a város tűzvédelmének érdekében.

A rendszerváltásig sok, főként állami szintű döntés következtében sokat változott a város tűzvédelme, a tűzoltóság működése.

Többek között országosan megkezdődtek a tűzoltósporttal, tűzoltóversenyekkel kapcsolatos rendezvények.

A második világháborút követő időszak a rendszerváltásig:

A második világháborút követően az önkéntes tűzoltóság nem alakult újra, a hivatásos állomány létszámát a háborút túlélő tűzoltóveteránok töltötték fel. Az államosítást követően újraformálódó tűzoltóság (Esztergom Városi Tűzrendészeti Alosztály-parancsnokság) élére Szabó Lajos tűzoltó alezredes került kinevezésre, aki a munkafegyelem erősítése mellett állandó napirendet is bevezetett a tűzoltók munkájának hatékonyabbá tételére. A rendszerváltásig sok, főként állami szintű döntés következtében sokat változott a város tűzvédelme, a tűzoltóság működése. Többek között országosan megkezdődtek a tűzoltósporttal, tűzoltóversenyekkel kapcsolatos rendezvények. A szerállomány bővülésével a tűzoltó laktanya elégtelennek bizonyult a járművek befogadására, ezért a laktanyát folyamatosan bővítették.

Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság napjainkban:

Az esztergomi tűzoltóság 2018-ban ünnepelte 150 éves fennállását. Ma Esztergomban 48 fő hivatásos tűzoltó teljesít szolgálatot, a parancsnoksághoz két katasztrófavédelmi őrsön (Bajna, Nyergesújfalu) további 35 fő tűzoltó tartozik. A tűzoltók 24/48 órás váltásos munkarendben biztosítják nap mint nap a környék tűzvédelmét és avatkoznak be műszaki mentéseknél. 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap