Az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületről

Oroszlány-községhez 1885-ben csatolták közigazgatásilag Majkot, még ebben az évben a kastély északnyugati szárnya égett porrá, ezzel tetemes kárt okozva. Így meg kellett szervezni a községben az önkéntes és a díjazott tűzoltóságot. Így az elöljáróságoknak is gondoskodnia kellett a község fiatal tagjainak a megszerveződéséről és a tűzoltó eszközök beszerzéséről az akkori rendeletben meghatározott időn belül. Az új szerveződést egy sajnálatos tűzvész is sújtotta, ami 1904 telén keletkezet melynek során két utcában 40 db ház lett a lángok martaléka. 

Az Oroszlányi Tűzoltó Egylet hivatalos megalakulása 1911. augusztus 28. az első parancsnoka László Gusztáv, majd 8fő parancsnok követte és vezette 2002-ig. A korabeli technikai lehetőségeknek megfelelően az első felszerelések között egy lóvontatású vízszállító lajtból, egy kézi pumpás fecskendőből, csáklyákból, létrából, fejszékből, lámpákból, vizes kannákból, villákból és lapátokból álltak. Az oltóvizet a település különböző részein található 170 db mesterséges kút, a községen átfolyó természetes ér és 2 db tó biztosította.

A világháborúk után az egylet elnevezésből következhetett az egyesületre való névváltás, ezen időszakok után visszatérhetett a korábbi tevékenységéhez. 

Aztán egy új fordulat vette kezdetét a már egyesület életében, 1970. december 20-i tanácsülésen ahol elfogadásra került az új parancsnok Hubacsek Antal személyében és egy új szertár építése kezdődethetett meg, az Alkotmány út 58. szám alatt a mai Szent Flórián téren, és 30 évig szolgálta a tűzoltókat. 

1975-től kezdődően beszélhetünk egy műszakilag fejlettebbnek mondható tűzoltóságról, amikor egy, akkor már öregnek számító CSD 352-es fecskendővel gyarapodott az egyesület.  A működőképessé tételéhez nagy társadalmi összefogásra és a 312. diákok munkájára csak úgy, mint az azt követő TÜ-1 típusú, kiöregedetnek mondható fecskendő esetében is.

Oroszlányban, 1980 években évente 20-25 tűzeset volt ebből 10 lakóházi, majd 1990-ben már 45 tűzesethez jöttek a tatabányai tűzoltók az egyesület pedig csak a háttérben segít kezet, mivel a fecskendőben nagyon hiányosan voltak bemálházva a szakfelszereltségek. A pályázatok elutasítása miatt sajnos nem tudták a felszereléseket beszerezni. Így továbbra is a Tatabányai tűzoltóság és a bányamentők végezték a tűzoltást a városban.

Felújítást nem támogatták a Képviselők és így lebontásra kerül a faluban a szertár 2000-ben. De jó hír, hogy képviselő testület döntése alapján megkezdődhetett a Táncsics Mihály út 66. a régi sportszálló átalakítása, a mai kornak megfelelő tűzoltó laktanyát, egy háromállásos gépjármű befogadására alkalmas új garázs építése kezdődhetett meg.

Egy meghatározó változás következett be 2002. június 15-én mikor megalakult az egyesületből a Köztestületi Tűzoltóság, az új vezetőséggel Orosz Árpád elnök, Hubacsek Antal Parancsnok, Tyukodi József parancsnok helyettes vezetésével.  

Az egyesületnek a megalakult új köztestület felé a vagyon átadására 2002 szeptemberében került sor, így az egyesületnek csak a neve maradt meg, éves közgyűlés 2004-ben lesz.

Rendkívüli állománygyűlést hívott össze 2002. december 31-én Czibik József tű. ezredes ahol tájékoztatta az állományt megkaptuk a működési területünket, Kecskéd, Dad, Kömlőd.

Felgyorsultak az események 2003. január 01-től készenléti szolgálatot kellett fel állítanunk a félig kész laktanyában. Az alapszabályt módosítani kellett és egységes szerkezetbe foglalni. Majd a közgyűlés a jelölő bizottság elnöke előterjesztésére megválasztotta az új vezetőséget. A köztestület elnöke 2003. 02. 15-től Lazók Zoltán, alelnöke Erős Ferenc, titkár Busa János ezredes, parancsnok Tyukodi József, a felügyelőben új tag Kormosné dr. Kovács Katalin. Hubacsek Antal is lett jelölve csak 9 szavaztak rá. 

 

Az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves közgyűlésén, ami 2004.03.19-én a Polgármesteri hivatalban tisztújítás is volt. Az elnök Erős Ferenc, parancsnok Busa János, pk. helyettes Czupár Norbert, evvel a megválasztott vezetőséggel még szorosabb lesz az egyesület és a köztestület közötti az együttműködés.

 

Lazók Zoltán elnök felkérte Tyukodi Józsefet 2009-ben, hogy az egyesületet próbálja, ujjá szervezni a lehetőségeihez képest keltse életre, mivel az elmúlt években csak az Ifjúsági csapat ért el eredményeket az egyesület nem mutatott nagyobb aktivitást és közeleg a 100-éves évforduló. Az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010. február 26-án tartotta meg a tisztújító közgyűlését. Az eddigi elnök Erős Ferenc nem vállalta tovább a megbízatását. A közgyűlés által megválasztott vezetőség 2014-ig elnök Tyukodi József, titkár Szántó István, szakmai rányitó Czupár Norbert, gazdasági vezető Filep Károlyné, búvár szakkör vezető Varga Károly, vezetőségi referens Pintér Zsolt, Hubacsek Antalt pedig tiszteletbeli parancsnokká választották. 

 

A 100-éves ÖTE ünneplése 2011. augusztus 29-én, az Okszik. színházteremben közel 230 fővel kezdődött az ünnepi beszédekkel, szolgálati érmek ajándék tollak átadása után a Rákóczi úton folytatódott a Tatabányai Tűzoltó Zenekar, a Tatabányai Rendőrség motoros rendőrei felvezetésével, a hivatásos és az egyesületi tűzoltó autók látványos villogó szirénázásaival érkeztünk meg a Szent Flórián térre. A külön erre az eseményre készített és faragot, kopjafát és táblát Licskó Istvánnak köszönhetünk, amit katolikus, református és evangélikus egyházak képviselői szentelték fel, amit Papp Péter alpolgármester Úr leplezte le. A tűzoltó zenekar ünnepi indulói kíséretében a 100 éves évfordulónkra adományként kapott új csapatzászlót Zagyva Lajosnak köszönhetünk. A zászlót Lázár Mózes az OSZRT vezérigazgatója adta át, Tyukodi Józsefnek az egyesület elnökének. Az elmúlt 100-évben nem maradt vagy nem is volt csapatzászlója az egyesületnek.

Tavaszköszöntő vígságok, kolbászos motoros találkozó, és habparti néven indult és ismerte meg a Város, 2012 áprilisától az Öte és 4 helyi vállalkozóval az együttműködésünk töretlen.  

Az Egyesület és a Vöröskereszt szoros kapcsolatot alakított ki, ami nem volt nehéz mivel a célunk az közös. A lakosság szolgálatában állunk, mindketten a bajba jutottakon igyekszünk segíteni, 2012-től évi kettő véradást kezdtünk el megszervezni egy retrót és egy óév Bucsuztatót a helyi vállalkozok segítségével, nagy létszámmal és sikerrel.

Neszmélyen 2013. június 05-06-07-én, az árvízvédelemben 31fő részvételével naponta 14- 20-ig véd művek fóliázásában, zsákolásában, szivattyúzásban, vett rész az egyesület, saját autókkal utaztunk a helyszínekre. A helyiek meleg teával és zsíros kenyérrel vártak. 

Tisztújító közgyűlés 2014.február 21-én az elnök maradt Tyukodi József, az új titkár Lódi Zoltán Tamás, új szakmai irányító Czupár Tamás a többiek maradtak és a felügyelő bizottság is megkapta a bizalmat 2018-ig. 

A város 60 éves fennállásának a tiszteletére 2014-ben egy részben saját ötleteink alapján szerveztük meg a rendezvénysorozatokat, így több feladatba vagy éppen látványos mutatványba belecsempésztük mi ezt a jeles számot.  A délelőtti erőpróba versenyek a Sport étteremben kezdődtek, Nick Árpád volt a díszvendége és a versenyek főbírája is. Nick Árpád díszvendégünk a Polgármesteri Hivatal előtt egy világhírű erőmutatvánnyal kedveskedett, a közel 250-fős néző seregnek, amikor is a fogaival húzott el egy autóbuszt 60 fős gyerekkel a város által kapott és a helyszínen kiosztott 60 db nagy tábla csokival 60-méterre. 

A Vértes Járási Mentő Csoport, alakuló ülése Oroszlányban, a Bányász klubban három csapatból szerveződőt meg, vízkár elhárítási feladatok elvégzésére. 2014. február 5-én az alapító tagok Benye János tűz. alez. Kolláth András tűz. zls, Nagy Péterné a helyi Vöröskereszt vezetője, Schwarz Ferenc Kecskéd Öte elnöke, Dr.Tófei István Polg. Hivatalból és Tyukodi József Oroszlányi Öte elnöke.  Újra minősítés 2019-ben Kecskéden a horgász tónál.

 

A Tatabányai Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal, az EMÜ. IV. szerződést megkösse. Megállapodás 2014. május 06-án a IV. kat. megköttetett. Az eredményeink nagy részét a jelenlegi Katasztrófavédelmi szabályozásnak köszönhetjük, ami az önkénteseket hozza jobb helyzetbe. Az elmúlt hét évben sikeresen pályáztunk és nyertünk szakfelszereléseket, közel 1,5 millió értékben, de a Város által kiírt civil és sport célú pályázatain, is részt veszünk. 

 

Magyarországon Oroszlányban került először megrendezésre „VASAKARAT” elnevezésű verseny. Ez köszönhető Deli Norbertnek, az egyesületi tagunknak és egyben az Ország fekve nyomó magyar bajnokának, a Bányász klubban tudtuk megrendezni a versenyt az erős embereknek, akik még az határon túlról is érkeztek 2015. június 25-én. 

A József Attila általános iskolában Ifjúsági tagtoborzót tartottunk 2015.06.11. az Igazgató úr hozzá járulásával három osztálynak, egy versenyismertetővel össze kapcsolt bemutatót tartottunk, 5fővel a cél egy 7fő lány és egy 7fő fiú ifjúsági csapat létrehozása, utánpótlás és a versenyeken való eredményes részvétel. 

 Az egyesület életében a 2015. évet bizonyára sokszor emlegetni fogjuk, mivel a mai naptól 2015.08.27. hivatalosan megkaptuk Németh Gábor alpolgármester úrtól a Peugeot 505 autót, amit a Város kapott a Francia mentő szolgálattól, majd az egyesületünknek adták át. Az átalakítások után az Öte vonulós autója lesz. Olyan technikai fejlesztéseket valósítottunk meg, az elmúlt 5 évben, amiről az 2010. évi újjáéledésünkkor még csak álmodozhattunk, pontosabban még álmodni sem mertünk volna.

Tisztújító Közgyűlés 2018.március 09-én az elnök maradt Tyukodi József új titkár Martin Zoltán, új gazdasági vezető Szenyovszky Katalin a többiek maradtak és a felügyelő bizottság is megkapta a bizalmat Urszán Róbert, Soha János és Keszler László 2022-ig. 

Az ifjúsági csapatunk össze kovácsolódott 2016-ra és már járunk, folyamatosan versenyekre igen szép eredményeket értünk el Süttőn, Tatán, Vértestolnán, Császáron, Tárkányon, Vértessomlón, Tatán 3-nap 2- éjszakás versenyen is részt vettek a fiatalok pályázati támogatásból. Jelenleg 14fős az Oroszlányi Ifjúsági csapat, az utánpótlásról folyamatosan, kapcsolattartás havi gyűléseken a Bányász klubban találkozunk, a versenygyakorlások sem maradnak el a helyszínek Szent Flórián terünk, tűzoltóság és a Malóm tó.

 

Riasztásokat, az egyesületünk a Megyei műveletirányítási rendszertől SMS formában vagy telefonon kapjuk meg 2016. 06. 07-től 5 főnek ebből 3fő egyesületi tag és 2fő az Oroszlányi hivatásos tűzoltóknak. De a helyiek kérik is segítünk. Ellátott területünk, Oroszlány, Bokod, Dad, Kömlőd. Riaszthatóságunkat elsősorban a vihar okozta károk felszámolásánál kérik, vizel távolításáról, pincék, árkok, áruházak, letört ágak, járdákról, bicikli utakról való eltávolítás. De avar tüzekre is vonulunk, a Bokodi tónál, stégek tüzeinél, nagy hasznát vesszük, ami kicsi autónknak mivel szűk helyeken is elférünk vele. De a vírus megjelenése óta szoros kapcsolatban vagyunk a Hivatallal és mindig segítünk és készen állunk az oroszlányi idős lakosok számára, mint plakátozás, bevásárlás, gyógyszer kiváltás. 

Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek jelenleg 29 fő, tagja és 14-fő ifjúsági tagja van. Az egyesület a laktanya átadása óta irodával és raktárral rendelkezik, a Peugeot 505 vonulós autó a Hivatal által biztosított garázsban van. Az autóra havi egyeztetés alapján 3fő és heti 2fő váltó rendszerességgel riasztható, a szakfelszerelések közel 1,5 millió ft értékben vannak bemálházva. Az egyesület tagjai között vannak hivatásos tűzoltók, mentősök rendőrök, helyi vállalkozók és mindenki a munkája mellett szabad idejét feláldozva a kitűzött, egyesületi célokat, feladatokat maradéktalanul elvégzi. Nem szabad senkinek figyelmen kívül hagyni azt, hogy nekünk a munkahelyünk az első, így nehéz vonulni és a szolgálatokat megszervezni.

Az Egyesület egyre gördülékenyebben, egyre hatékonyabban működik, az újabb céljainkat már kitűztük, reményeink szerint ezeket is el fogjuk érni. A 40-órás tűzoltó vizsgával már minden tag rendelkezik, csak a szakirányú képzéseket kell még egy jó pár tagnak elvégezni, „kisgépkezelő, szivattyúkezelő”. 


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap