Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. A vonatkozó időszakban nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. A vonatkozó időszakban nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működés eredményessége, teljesítmény

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Költségvetések, beszámolók

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve: 2023-08-09
2022. évi beszámoló

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Dátum Megnevezés
2023-08-09
2022.IV. negyedéves mérlegjelentés
2023-08-09
2022.III. negyedéves mérlegjelentés
2023-08-09
2022.II. negyedéves mérlegjelentés
2023-08-09
2022. I. negyedéves mérlegjelentés
2022-12-05
2021.IV. negyedéves mérlegjelentés (Éves elszámolás)
2022-12-05
2021. IV. negyedéves mérlegjelentés (gyorsjelentés)
2022-06-08
2021. III. negyedéves mérlegjelentés
2022-06-08
2021. II. negyedéves mérlegjelentés
2022-06-08
2021. I. negyedéves mérlegjelentés
2021-08-06
2020. IV. negyedéves mérlegjelentés
2021-08-06
2020. III. negyedéves mérlegjelentés
2021-08-06
2020. II. negyedéves mérlegjelentés
2021-08-06
2020. I. negyedéves mérlegjelentés
2021-02-17
2019. évi IV. negyedéves mérlegjelentés
2021-02-17
2019. évi III. negyedéves mérlegjelentés
2020-01-03
2019. évi II. negyedéves mérlegjelentés
2019-12-19
2019. évi I. negyedéves mérlegjelentés
2019-05-24
2018. évi IV. negyedév
2019-04-03
2018. évi III. negyedév
2019-04-03
2018. évi II. negyedév
2018-08-28
2018. évi I. negyedév
2018-08-28
2017. évi IV. negyedév
2018-08-28
2017. évi III. negyedév
2017-10-25
2017. évi II. negyedév
2017-09-07
2017. I. negyedév
2017-09-07
2016. IV. negyedév mérlegjelentés
2017-08-21
2016. III. negyedév mérlegjelentés
2017-08-21
2016. II. negyedév mérlegjelentés
2017-08-21
2016. I. negyedéves mérlegjelentés
2016-04-20
2015. IV. negyedéves mérlegjelentés
2016-02-12
2015. III. negyedéves mérlegjelentés
2015-12-14
2015. II. negyedéves mérlegjelentés
2015-09-01
2014. IV. negyedéves mérlegjelentés
2015-09-01
2014. III. negyedéves mérlegjelentés
2015-09-01
2015. I. negyedéves mérlegjelentés
2015-09-01
2014. I. negyedéves mérlegjelentés
2015-09-01
2014. II. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-29
2012. I. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-29
2012. II. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-29
2012. III. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-29
2012. IV. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-29
2013. I. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-29
2013. II. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-29
2013. IV. negyedéves mérlegjelentés
2014-07-29
2013. III. negyedéves mérlegjelentés

Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve: 2023-11-22
2023. III. negyedév

Közzétéve: 2023-11-22
2023. II. negyedév

Közzétéve: 2023-08-10
2023. I. negyedév

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

 

Közzétéve: 2024-01-23
2024/01. szerződések

Közzétéve: 2023-08-28
2023/08. szerződések

Közzétéve: 2023-08-10
2023/04. szerződések

Közzétéve: 2023-02-23
2023/02. szerződések

Közzétéve: 2023-02-23
Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).

A KEM KI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve: 2024-03-07
2024. évi Közbeszerzési terv

Közzétéve: 2024-03-07
2023. évi Közbeszerzési terv (teljes)


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap