Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve: 2022-12-06
introduction

Közzétéve: 2014-07-29
Bemutatkozás

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A Komárom-Esztergom VMKI nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Dátum Megnevezés
2020-01-06
Belső adatvédelmi nyilvántartás
2018-07-30
Nyilvántartás

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről és az észrevételek elutasításának indokairól

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk. 

Közzétéve: 2022-12-05
Pályázatok

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Hirdetmények, közlemények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve: 2022-12-05
Hirdetmények

Közzétéve: 2014-07-29
Hírek

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi tisztviselő, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve: 2023-08-10
Közérdekű adatok igénylése

Dátum Megnevezés
2023-08-10
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai


A Komárom-Esztergom VMKI kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kultúrális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó ÁSZF elektronikusan szerkeszthető változata

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, díjszámítás alapját képező tényezőkkel együtt

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Közzétéve: 2022-12-01
Jogorvoslati tájékoztató


A Komárom-Esztergom VMKI által megkötött a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A Komárom-Esztergom VMKI által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének, saját bevételből való fedezését írja elő a Komárom-Esztergom VMKI részére

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közzétételi listák

Közzétéve: 2022-12-05
Egyedi közzétételi lista

Közzétéve: 2022-12-05
Különös közzétételi lista


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap