Gazdasági Osztály

Költségvetési osztály

Műszaki osztály

Informatikai osztály

 

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdálkodási tevékenysége

Igazgatóságunk 2003. január 1-től 2004. december 31-ig önállóan működő, előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szervként gazdálkodott. 2005. január 1-től 2009. június 30-ig – átszervezés következtében – részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szervként működött. Az igazgatóság gazdálkodásának egy része átkerült a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint önállóan gazdálkodó megyei igazgatósághoz, így a részünkre elkülönített előirányzat felett rendelkeztünk, és a Fejér Megyei Igazgatóság együttműködési megállapodás alapján gazdálkodási részfeladatokat látott el részünkre. 2009. július 1-től az alapító okiratunk a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. alapján módosításra került, így Igazgatóságunk önállóan működő közhatalmi költségvetési szerv lett.. A gazdálkodási feladatokat továbbra is az érvényben lévő együttműködési megállapodásnak megfelelően végeztük.

A 16/2009. számú OKF Főigazgatói Intézkedés alapján 2009. december 30-tól 2010. december 31-ig Anyagi-Műszaki Alosztály (Komárom-Esztergom) néven a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság / Gazdasági Osztály szervezeti egységéhez került átcsoportosításra az alosztály teljes személyi állománya, a munkavégzés helye a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság volt.

2011. január 1-től az alapító okirat módosításával a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv lett. A gazdálkodási tevékenységet az újonnan létrehozott szervezeti egység látja el.
 

 

Költségvetési osztály

Közgazdasági szakterületen:

 • a jogszabályok alapján összeállítja a Komárom-Esztergom MKI költségvetési tervjavaslatát, kincstári és elemi költségvetését, végrehajtja az előirányzat gazdálkodást, módosítást;
 • elkészíti a jóváhagyott költségvetés felosztását, szükség esetén módosításokat, átcsoportosításokat hajt végre az előirányzatok között;
 • elkészíti a felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatásokat;
 • elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéséhez;
 • végrehajtja az előirányzatokkal történő gazdálkodási feladatokat, elemzéseket, prognózisokat készít;
 • felelős a pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
 • felügyeli az önkormányzati tűzoltóságok gazdálkodását, ellenőrzi a normatív támogatás felhasználását;
 • az irányító szerv felhatalmazása esetén részt vesz a pályázatok, támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésekben, az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetekkel kapcsolatos támogatások előkészítésében, és a juttatott költségvetési támogatás pénzügyi elszámolásának ellenőrzésében;
 • részt vesz a Szociális Bizottság döntéseinek előkészítésében, és végrehajtja mindezek pénzügyi rendezésével kapcsolatos feladatokat;
 • végrehajtja az üvegzsebbel kapcsolatos adatszolgáltatásokat;
 • közreműködik pályázatok, közbeszerzések pénzügyi vonatkozású előkészítésében, nyilvántartásokban, elszámolásokban;
 • teljesíti a személyi juttatásokkal, cégautó adóval kapcsolatos adatszolgáltatásokat, határidőre felterjeszti az elöljáró szerv részére;
 • határidőben teljesíti a jogszabályokban előírt bevallási és befizetési kötelezettséget;
 • végrehajtja az államkincstárral szükséges egyeztetéseket;
 • gazdálkodási és pénzügyi szempontból véleményezi a társosztályok és az elöljáró szerv által megküldött jogszabálytervezeteket és végzi a kapcsolódó kodifikációs feladatokat;
 • ellátja a szolgálati feladatok ellátása során munkabaleseteket szenvedettek kártérítésével kapcsolatban a pénzügyi vonatkozású feladatokat;
 • nem fizetők esetében intézi a felszólítások végrehajtását, meg tesz minden tőle telhetőt a kintlévőségek behajtása érdekében.

Számviteli szakterületen:

 • összeállítja a Komárom-Esztergom MKI beszámolási kötelezettsége szerinti mérlegjelentéseket, beszámolókat, zárszámadást;
 • gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályokban, valamint a felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatásokban előírtak végrehajtásáról, felülvizsgálatáról, összesítéséről;
 • elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;
 • felelős a számvitellel kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
 • figyelemmel kíséri a bírságok, egyéb, illetve a végrehajtási eljárásokhoz kapcsolódó bevételek teljesüléseket;
 • teljesíti a Magyar Államkincstár felé a központi költségvetés központosított bevételeire vonatkozó adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat;
 • gondoskodik a Komárom-Esztergom MKI bevételeinek beszedéséről;
 • felelős a számvitellel kapcsolatos belső jogszabályok kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
 • gazdálkodási és pénzügyi szempontból véleményezi a társosztályok és az elöljáró szerv által megküldött jogszabálytervezeteket és végzi a kapcsolódó kodifikációs feladatokat.

 

 

Műszaki osztály

Közgazdasági szakterületen

 • a jogszabályok alapján összeállítja a Komárom-Esztergom MKI költségvetési tervjavaslatát, kincstári és elemi költségvetését, végrehajtja az előirányzat gazdálkodást, módosítást;
 • elkészíti a jóváhagyott költségvetés felosztását, szükség esetén módosításokat, átcsoportosításokat hajt végre az előirányzatok között;
 • elkészíti a felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatásokat;
 • elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéséhez;
 • végrehajtja az előirányzatokkal történő gazdálkodási feladatokat, elemzéseket, prognózisokat készít;
 • felelős a pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
 • felügyeli az önkormányzati tűzoltóságok gazdálkodását, ellenőrzi a normatív támogatás felhasználását;
 • az irányító szerv felhatalmazása esetén részt vesz a pályázatok, támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésekben, az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetekkel kapcsolatos támogatások előkészítésében, és a juttatott költségvetési támogatás pénzügyi elszámolásának ellenőrzésében;
 • részt vesz a Szociális Bizottság döntéseinek előkészítésében, és végrehajtja mindezek pénzügyi rendezésével kapcsolatos feladatokat;
 • végrehajtja az üvegzsebbel kapcsolatos adatszolgáltatásokat;
 • közreműködik pályázatok, közbeszerzések pénzügyi vonatkozású előkészítésében, nyilvántartásokban, elszámolásokban;
 • teljesíti a személyi juttatásokkal, cégautó adóval kapcsolatos adatszolgáltatásokat, határidőre felterjeszti az elöljáró szerv részére;
 • határidőben teljesíti a jogszabályokban előírt bevallási és befizetési kötelezettséget;
 • végrehajtja az államkincstárral szükséges egyeztetéseket;
 • gazdálkodási és pénzügyi szempontból véleményezi a társosztályok és az elöljáró szerv által megküldött jogszabálytervezeteket és végzi a kapcsolódó kodifikációs feladatokat;
 • ellátja a szolgálati feladatok ellátása során munkabaleseteket szenvedettek kártérítésével kapcsolatban a pénzügyi vonatkozású feladatokat;
 • nem fizetők esetében intézi a felszólítások végrehajtását, meg tesz minden tőle telhetőt a kintlévőségek behajtása érdekében.

Számviteli szakterületen:

 • összeállítja a Komárom-Esztergom MKI beszámolási kötelezettsége szerinti mérlegjelentéseket, beszámolókat, zárszámadást;
 • gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályokban, valamint a felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatásokban előírtak végrehajtásáról, felülvizsgálatáról, összesítéséről;
 • elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;
 • felelős a számvitellel kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
 • figyelemmel kíséri a bírságok, egyéb, illetve a végrehajtási eljárásokhoz kapcsolódó bevételek teljesüléseket;
 • teljesíti a Magyar Államkincstár felé a központi költségvetés központosított bevételeire vonatkozó adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat;
 • gondoskodik a Komárom-Esztergom MKI bevételeinek beszedéséről;
 • felelős a számvitellel kapcsolatos belső jogszabályok kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
 • gazdálkodási és pénzügyi szempontból véleményezi a társosztályok és az elöljáró szerv által megküldött jogszabálytervezeteket és végzi a kapcsolódó kodifikációs feladatokat.

 

 

Informatikai osztály

 • Végrehajtja a Komárom-Esztergom MKI informatika, térinformatikai és távközlési szakmai felügyeletét.
 • Tervezi, szervezi és végrehajtja mindazon távközlési, térinformatikai, informatikai és infokommunikációs feladatokat, melyek a Komárom-Esztergom MKI, valamint szervei hírközlési és az informatikai tevékenységének biztosításához szükségesek.
 • Szervezi a Komárom-Esztergom MKI és helyi szervei távközlési, térinformatikai és informatikai szakterülettel összefüggő képzéseket és továbbképzéseket.
 • Tervezi, összeállítja és felterjeszti az elöljáró szerv részére az informatikával, térinformatikával és a távközléssel kapcsolatos szükségleti terveket.

A térinformatikai és távközlési szakterületen:

 • adatokat szolgáltat a központi adatbázis naprakészen tartásához;
 • koordinálja a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (a továbbiakban: MoLaRi) adatátviteli és riasztó-tájékoztató rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz az elkészült végpontok műszaki átvételében;
 • részt vesz a katasztrófavédelmi térinformatikai rendszer fejlesztésében, biztosítja működését, végzi a hatáskörébe tartozó adatfrissítéseket;
 • térinformatikai támogatást nyújt szervezési, veszélyhelyzet-kezelési és hatósági feladatok ellátásához;
 • működteti a BM OKF-től kapott térinformatikai eszközöket, gondoskodik a központilag biztosított digitális térképek letöltéséről, valamint a szakterületi igények és a rendelkezésre álló digitális térképi adatok alapján térképek publikálásáról;
 • gondoskodik a katasztrófavédelem veszélyhelyzeti rádió rendszerének üzemeltetéséről, felügyeli, folyamatosan karbantartja azt. Koordinálja a technikai ellátás megyei feladatait, szervezi a Komárom-Esztergom MKI, valamint a hivatásos, önkormányzati tűzoltóparncsnokságok és létesítményi tűzoltóságok EDR eszközeinek meghibásodásával, javításával és beszerzésével kapcsolatos feladatait;
 • külön felhatalmazás alapján felügyeli, koordinálja az Egységes Digitális Rádiórendszer (a továbbiakban: EDR) 52-s virtuális magánhálózatban (a továbbiakban: VPN) lévő megyei szervezetek felhasználási jogosultságait, végrehajtja a VPN gazdai utasításban foglalt feladatokat;
 • külön felhatalmazás alapján tervezi, valamint szervezi és menedzseli a Komárom-Esztergom MKI vezetékes és vezeték nélküli távközlési rendszereinek üzemeltetését, biztosítja azok folyamatos üzemképességét;
 • üzemelteti a Komárom-Esztergom MKI és helyi szervei telefonhálózatát, javaslatot tesz a telefonköltségek csökkentésére, kidolgozza a telefonhasználat belső szabályzását, és figyelemmel kíséri annak megvalósulását, adatszolgáltatást teljesít a BM OKF felé;
 • központi szabályzó alapján kidolgozza és elosztja a rádiórendszer forgalmi és üzemeltetési adatait, ellenőrzi a kiadott forgalmi adatok felhasználását;
 • minősített időszakban biztosítja a Komárom-Esztergom MKI és alárendelt szervei, szakmai felügyelete alá tartozó szervek, valamint a polgári védelmi szervezetek részére a távközlési eszközöket, megszervezi, végrehajtja azok kiszállítását, üzemeltetését;
 • nyilvántartást vezet a vezetékes- és vezeték nélküli híradástechnikai eszközökről;
 • vezeti a szolgálati GSM mobiltelefonok nyilvántartását, szervezi, végrehajtja az üzemeltetéssel kapcsolatos mindennemű feladatot (engedélyeztetés előkészítése, beszerzés, nyilvántartás, javítás csere, számlák kiértékelése);
 • megyei igazgató által engedélyezett beszerzéseket, figyelemmel kíséri a vonatkozó intézkedésben előírtak betartását. Szervezi és végrehajtja a Komárom-Esztergom MKI szolgálati mobiltelefonjainak üzemeltetésével kapcsolatos mindennemű feladatot (bevételezés, számlázás, készülékek javíttatása, cseréje, stb.);
 • a BM OKF által megkötött GSM szolgáltatási szerződés alapján munkáltatói és dolgozói szerződéskötést készít elő;
 • tervezi és szervezi a gyakorlatok híradó biztosítását;
 • kapcsolatot tart a szakmai feladata ellátásához kapcsolódóan a helyi és a regionális távközlési szolgáltató vállalkozásokkal, valamint a katasztrófavédelemben közreműködő szervekkel és szervezetekkel.

Az informatikai szakterületen:

 • nyilvántartást vezet a Komárom-Esztergom MKI információs rendszereiről, azokat folyamatosan aktualizálja;
 • Külön felhatalmazás alapján e-mail címet igényel, kiosztja a postafiókot, konfigurálja és oktatja a használatát. Gondoskodik a Komárom-Esztergom MKI elektronikus levelezőrendszerének folyamatos működéséről, rendszeres archiválásáról;
 • gondoskodik a központi informatikai szolgáltatások felügyeletéről, üzemeltetéséről;
 • felügyeli és koordinálja a Komárom-Esztergom MKI és szervei ügyeleti rendszerének távközlési és informatikai feladatait;
 • biztosítja a Komárom-Esztergom MKI részére a költségvetési, az egységes humánerőforrás-gazdálkodási, pénzügyi és számviteli adminisztrációt támogató számítógépes alkalmazások működési feltételeinek megteremtését és rendszeres frissítését;
 • gondoskodik, felügyeli és ellenőrzi a jogtiszta szoftver környezet rendelkezésre állását;
 • végzi a Komárom-Esztergom MKInál és szerveinél a Nemzeti Távközlési Gerinchálózattal (a továbbiakban: NTG) kapcsolatos informatikai és távközlési feladatokat;
 • telepíti, felügyeli és gondoskodik a MARATHON TERRA rendszer Igazgatóság szintű üzemeltetéséről;
 • biztosítja és felügyeli a Komárom-Esztergom MKI informatikai biztonsági követelményeihez szükséges feltételeket;
 • felügyeli, karbantartja a BM OKF és a Komárom-Esztergom MKI elektronikus ügyviteli rendszerének működését;
 • tervezi, kiépíti, konfigurálja a Komárom-Esztergom MKI számítógépes hálózatát, tevékenységét, irányítja, felügyeli és ellenőrzi;
 • gondoskodik az informatikai hálózat, az információtechnológiai berendezések üzemeltetéséről, biztosítja a menedzseléséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását, így különösen a hardver és szoftver ellátást, és a rendszerek vírusvédelmét;
 • gondoskodik az információvédelemmel kapcsolatos előírások betartásáról;
 • végzi az IT szolgáltatások jogosultság függő elérésének biztosítását;
 • biztosítja a felhasználók számára a szoftverek alkalmazásához szükséges kezelési és felhasználói utasításokat;
 • tervezi, szervezi és végrehajtja a számítástechnikai beruházási igények felmérését, javaslatot dolgoz ki a beszerzésre vonatkozóan;
 • végzi a hálózatok és egyedi gépek karbantartását, ellenőrzését, szükség esetén gondoskodik javításukról, javíttatásukról;
 • rendszeresen végrehajtja az informatikai adatok archiválását;
 • biztosítja az adatszolgáltatási, tevékenységjelentési és statisztikai rendszerek elérhetőségét;
 • szakterületi igényeknek megfelelően alkalmazásfejlesztési, adatbázis tervezési és IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) rendszerintegrátori feladatokat lát el;
 • kialakítja a Komárom-Esztergom MKI internetes honlapjának szervezeti felépítésének arculatát, gondoskodik a folyamatos frissítésről;
 • javaslatot tesz a BM OKF által biztosított központi informatikai szolgáltatások továbbfejlesztésére.