Megyei Főügyeleti Osztály

A Megyei Főügyeleti Osztály (a továbbiakban: MFO) vezetése magában foglalja a működésének, feladatrendszerének tervezését, a döntések meghozatalát, a döntés megvalósítása érdekében a szervezet tevékenységének irányítását, az ellenőrzést, valamint a szervezet tevékenységét meghatározó és befolyásoló információk gyűjtését és elemzését.

Az MFO az Igazgató-helyettesi Szervezethez tartozik, munkáját szakmai elöljárója, a főügyeleti osztályvezető (a továbbiakban: osztályvezető) irányítja. Az osztályvezető az Igazgató-helyettes alárendeltségébe, annak beszámolási kötelezettséggel tartozik. Az MFO-on eltérő szolgálati időrendek vannak a feladatkör miatt. Hivatali munkarendben 1 fő dolgozik: az osztályvezető, . 12/24 12/48-as váltásos munkarendben 24 fő: a főügyelet, valamint a műveletirányítási ügyelet állománya. 24/48 órás váltásos munkarendben 9 fő: a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat állománya.

 

Megyei Fő- és Műveletirányítási Ügyelet

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a napi feladatok biztosítására, az események kezelésére, a jelentési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, a készenlét fokozásával kapcsolatos feladatok végrehajtására fő- és műveletirányítási ügyeletet működtet. Ez a típusú műveletirányítási rendszer Komárom-Esztergom 2012-ben az országban az elsők között alakult meg. 2015-től az Egységes Európai Segélyhívó Rendszer kialakításával egyetemben az országban az elsők között költöztünk a megyében működő Tevékenység-irányítási Központba.

Fő feladat a megyei műveletirányítás által felügyelt területen bekövetkezett tűzesetekről és műszaki mentésekről, rendkívüli eseményekről érkezett bejelentések, jelzések értékelése, a szükséges további adatokat bekérése azok elemzése és a szükséges intézkedések megtétele, valamint összegezni azok tartalmát. Kapcsolatot tart az együttműködő szervek ügyeleteivel, a rendkívüli események, illetve tűzesetek és műszaki mentések kapcsán a hatékony felszámolása érdekében.
 

 

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat

Komárom –Esztergom megyében, mint az ország minden megyéjében, 2012. április 1-jén szolgálatba állt, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat ( a továbbiakban: KMSZ). A létrehozott szervezeti egység, a fővárosban hosszú évek óta működő Tűzoltási csoport mintája, és pozitív tapasztalatai alapján jött létre. Feladatrendszere kiegészült a tűzoltási feladatokon túl, polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokkal. 
Elsősorban magasabb szintű káresemények irányítását segítő és végrehajtó tevékenységet folytat és tűzoltósági, katasztrófavédelmi műveletirányítási, és beavatkozás-elemzési feladatokat lát el. A káresemény helyszínén a tűzoltó állomány biztonságosabb beavatkozását felügyeli és ellenőrzi. A káresetek során a szolgálat elsődleges feladata a tűzoltás-vezetésre jogosult vezetők irányítással összefüggő, önálló tevékenységének megfigyelése. A KMSZ irányító tanácsaival segíti a tűzoltás vezetőjét a káreset felszámolásában, valamint figyelemmel kíséri a beavatkozó tűzoltói állomány tevékenységét, dönt a kárfelszámolás irányításának átvételéről. Katasztrófa esetén a helyszínre érkezést követően megkezdi a katasztrófa komplex felszámolásának irányítását. A megyében a tűzvizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat is ellátnak. 
A magas szintű szakmai munka érdekében folyamatosan ellenőrzi, a Komárom-Esztergom megye területén lévő hivatásos és önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok szolgálat ellátását. A KMSZ együttműködik a megyei tűzoltósági, megyei polgári védelmi és megyei iparbiztonsági főfelügyelőkkel. A tűzoltóságok által tartott gyakorlatokat ellenőrzi, értékeli. A megyei szintű tűzoltási, műszaki-mentési gyakorlatokat megszervezi. A szolgálat a Komárom-Esztergom megyében lévő tűzoltóságok beavatkozás-irányítói állományának szakmai színvonalának emelése érdekében időszakosan továbbképzést szervez, valamint közreműködik a Megyei Fő- és Műveletirányítási Ügyelet munkájában. A KMSZ állományára jellemző, jelentős a tűzoltás vezetői tapasztalat.

Rendszerbe állásukkal, megnövekedett a megyében a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység színvonala. A szolgálatot, tatabányai székhellyel látják el, egy terepjáró gépjárművel, folyamatosan, naponta 2 fővel.

A tűzvizsgálati tevékenységet önállóan végzik közigazgatási hatósági eljárás keretében a tűzvizsgálati helyszíni szemlétől kezdve a tűzvizsgálati jelentésig bezárólag.