Igazgatási szolgáltatási díj

A hatóság (a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság) által a Kat. tv. IV. fejezete alapján lefolytatott közigazgatási eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A díj mértékét a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM (a továbbiakban: R2.) rendelet 1. melléklet határozza meg. A díjat a R2. 2 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint kell megfizetni a 2. melléklet 12. pontjában meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámla javára:

10036004–00283645–00000000

A díj megfizetését a hatóság számára az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell. Amennyiben az ügyfél a díj megfizetését a hatósági eljárásra irányuló kérelmének előterjesztésével egyidejűleg nem igazolja, és a díj megfizetésére a hatóság figyelmeztetése alapján kerül sor, az átutalási megbízás közlemény rovatában a fenti adaton túl a hatósági felszólítás ügyazonosító számát is fel kell tüntetni.

A díj az eljáró hatóság bevétele.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap