Szolgáltatás felügyelet

2009. október 1-től az alábbi szolgáltatási tevékenységek csak a felügyeletet ellátó hatósághoz tett bejelentést követően végezhetőek, melynek szabályai 2014. január 1-étól ismét megváltoztak!

A bejelentés-köteles tevékenységek:

  • Tűzoltó készülékek karbantartása
  • Tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása
  • Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés
  • Tűzvédelmi szakvizsgáztatás

A bejelentés-köteles tevékenységekkel összefüggő eljárások kezdeményezése:

A bejelentéseket a hatóságok által kiadott jogszabályokon alapuló adatlapjain kell megtenni.

A szolgáltató a tevékenységének új foglalkozási ággal történő bővítését, a korábban bejelentett adataiban bekövetkezett változást, vagy a tevékenységének megszűnését haladéktalanul köteles adatváltozásként bejelenteni a felügyeletet ellátó hatóságnak.

A bejelentés illetékmentes.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
  • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
  • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.
  • A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet.
  • A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet.
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap