Illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak

Az illeték mértéke a közigazgatási eljárásokban az illetéktörvény alapján:

Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb    500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért – ha e törvény másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni.

A végrehajtási kifogás illetéke 5000 forint. A végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés illetéke 10 000 forint.

Az újrafelvételi eljárásért 3000 ft illetéket kell fizetni, tekintet nélkül az alapeljárásban már megfizetett illetékre.

A másolat és kivonat illetéke

Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat illetéke – ha e Melléklet kivételt nem tesz – oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében 300 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint.

Az illetéket a másolat átvételekor az eredeti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni.

Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz szükséges.

A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett olyan záradék, amely azt bizonyítja, hogy az eredeti iraton változás nem történt, vagy azt kiegészítik, 1000 forint illeték alá esik.

A hitelesítés illetéke

Az eljáró hatóság által végzett hitelesítés illetéke, ha jogszabály kivételt nem tesz:

a) másolat, kivonat vagy fordítás után oldalanként 100 forint;

b) iraton levő aláírás után aláírásonként 500 forint.

Tűzvédelmi hatósági, szakhatósági eljárások és szolgáltatások díjai

(A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előirányzat-felhasználási keretszámla száma 10036004-00283645-00000000)

Sorszám

Eljárás megnevezése

Díjak mértéke forintban

1.

Számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás jóváhagyására indított eljárás

50 000

2.

Tűzvédelmi szakértői engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárás, a nyilvántartás vezetése

10 000

3.

Polgári nemzetbiztonsági szolgálatok építésügyi hatósági eljárásában tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000

4.

Pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000

5.

 

 

6.

A Sugáregészségügyi Decentrum és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal atomenergiával kapcsolatos eljárásaiban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000

7.

Telepengedély kiadása iránti eljárásokban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000

8.

Éghető töltetű tárolótartály létesítési és használatbavételi eljárásaiban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000

9.

Zenés, táncos rendezvény engedélyezési eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000

10.

Polgári repülőtér építésügyi hatósági eljárásában tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000

11.

Leszállóhely létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000