Szilveszteri tűzijáték veszélyei és szabályai

A tűzijáték termékek forgalmazását, illetve felhasználását Magyarországon a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 173/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet szabályozza (a továbbiakban: rendelet).

A vonatkozó jogszabály értelmében december 28-ától december 31-éig vásárolhatunk pirotechnikai termékeket.

A rendelet részletesen kitér a pirotechnikai termékek gyártására, tárolására és forgalomba hozatalának szabályaira, illetve szabályozza a lakosság körében az év végi felhasználást is.

A pirotechnikai termékek közül a rendelet alapján 1. 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó tüzijáték termékeket vásárolhatunk. A legveszélyesebb (legtöbb hatóanyagot tartalmazó termék) a 3. kategóriájú.

Katasztrófavédelem

A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékekre vonatkozó legspeciálisabb szabályok
 

 • engedély nélkül a nagykorú személyek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket december 28-a és 31-e között megvásárolhatják;
 • a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18.00 órától a következő naptári év január 1-én 6.00 óráig kerülhet felhasználásra a termék;
 • a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék használati és kezelési útmutatójának tartalmaznia kell a termék magánszemély általi engedélyhez nem kötött felhasználhatóság időtartamát;
 • a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen és "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen pirotechnikus irányításával használható fel;
 • 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható;
 • a fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.
 • nagykorú személynek az év végi időszakban egy időben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó termékek birtoklásához, tárolásához nem szükséges külön engedély.
   

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket magánszemély egy időben és helyen összesen 1-1 kg nettó tömegig tárolhat.

A termékek súlya nem azonos a hatóanyag-tartalom súlyával!
 

A tárolás feltételei

 • más tűzveszélyes anyagokkal (pl.: üzemanyag, hígító) együtt nem tárolhatók a pirotechnikai termékek;
 • pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos;
 • lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani;
 • tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad;
 • elnedvesedett és utána kiszáradt, illetve valamilyen okból sérült burkolatú pirotechnikai termékeket a többi pirotechnikai terméktől el kell különíteni;
 • a hibás terméket felhasználni tilos, a vásárlás helyére kell visszavinni;
 • a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem szabad.

Pirotechnikai termék kizárólag működési engedéllyel rendelkező nyílt árusítású üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható. A forgalmazható tűzijáték termékek év végi árusítását a rendőrhatóság ideiglenes tároló helyre is engedélyezheti. Ilyen elárusító helyekkel találkozhatunk a december 28-tól szilveszterig a bevásároló központok, áruházak parkolóiban.
 

A pirotechnikai termék árusítást végzőket a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya ellenőrzi, valamint minden egyes engedélyezési eljárásban részt vesz.  Engedélyt olyan kereskedő kaphat/ott, aki a rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelt.

A forgalmazott termékeknek minőségileg bevizsgáltnak és tanúsítottnak kell lenniük.
 

Figyelem!
 

Vásárokon és piacokon működési engedéllyel rendelkező üzletben csak játékos pirotechnikai termékek hozhatók forgalomba.

Illegális árustól tűzijáték terméket ne vásároljunk, mert ezzel magunkat és környezetünket is nagymértékben veszélyeztetjük!

Az engedélyezett módon forgalmazott pirotechnikai termék magyar nyelvű felirattal ellátott, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést tartalmaz. A rendeltetésszerű felhasználás során biztosítható, hogy pirotechnikai tevékenysége ne sértse, illetve ne veszélyeztesse más ember és az állatok életét, testi épségét, egészségét, mások vagyonát, a természeti és az épített környezetünket.

2005. november 23-ától érvényes korlátozás szerint Magyarországon magánszemélyeknek tilos petárdát birtokolni, illetőleg felhasználni.
 

Magánszemély petárdát nem birtokolhat!
 

A tűzijáték termékek rendeltetéstől eltérő használat során komoly balesetet okozhatnak. Fontos a tárolási szabályok betartása, és felhasználás előtt a használati útmutató elolvasása. A balesetek elkerülése és megelőzése érdekében a szülők hívják fel gyermekeik figyelmét a pirotechnikai termékek felhasználásával kapcsolatos veszélyekre.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap