Katasztrófavédelmi Mobil Labor

 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatban bekövetkezett balesetek, valamint természeti és civilizációs katasztrófák esetében a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében közreműködés a károk felmérésében, a katasztrófa kiterjedésének megelőzésében, valamint a mentésben és a lakosságvédelmi intézkedések megtétele érdekében.

Alaprendeltetése és feladatai:

 • a veszélyes anyagok jelenlétével, kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, természeti és civilizációs katasztrófák esetén a beavatkozói állomány, a lakosság és az anyagi javak védelmének érdekében az alább felsorolt feladatok ellátása, illetve közreműködés azok végrehajtásában;
 • a veszélyeztetett terület felderítése;
 • a beavatkozói állomány, a lakosság, valamint az anyagi javak veszélyeztetettségének felmérése és a változások figyelemmel kísérése, a veszélyeztetésről szóló adatok, információk gyűjtése és továbbítása;
 • alaprendeltetésből fakadóan — a kárhely parancsnok döntéseinek előkészítéséhez — javaslattétel a beavatkozás biztonságának, hatékonyságának elősegítése érdekében;
 • a lakosság gyors helyszíni riasztásának elősegítése, illetve szükség esetén közreműködés a feladat végrehajtásában;
 • a mentesítési (fertőtlenítési) feladatok tervezése, megszervezése, illetve közreműködés annak végrehajtásában;
 • veszélyes anyagok kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, katasztrófák esetén, valamint vegyi-, sugár- és biológiai anyagokkal szennyezett területen történő munkavégzés során együttműködés a tűzoltóságokkal és az egyéb beavatkozó szervekkel, szükség esetén a területileg illetékes műszaki-mentő bázis állományával;
 • szakmai segítségnyújtás a társ- és együttműködő szervezetek részére,
 • közreműködés a veszélyeztetettség felmérésében és adatszolgáltatásban a katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint a polgármesterek és a védelmi bizottságok számára.
 • kapcsolattartás és együttműködés a hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokkal, valamint katasztrófavédelmi kirendeltségekkel.
 • kapcsolattartás és együttműködés más, veszélyhelyzeti felderítéssel, kárelhárítással, környezetvédelemmel foglalkozó szervezetekkel.

A beavatkozó állomány komplex, átfogó oktatás során speciális vegyi, biológiai és radioaktív anyagokkal kapcsolatos ismereteken és azok detektálásának módszerein kívül egészségügyi, járványügyi, pszichológiai, híradó-technikai, térképészeti és GPS használati képzésben részesül.

Az új KML-ADR gépjármű egy összkerékhajtású, Land Rover Defender alapjárműből, a felépítményből, valamint különböző mérőműszerekből, továbbá szak- és kiegészítő felszerelésekből áll, amik a vezetőfülkében és a felépítményből kialakított málhahelyeken kerültek elhelyezésre.

A gépjárművön az alábbi mérőműszerek, valamint szak-és kiegészítő felszerelések találhatóak:

 • Egyéni bőr- és légzésvédelmi védőeszközök, amelyek lehetővé teszik az ismeretlen veszélyes anyagok jelenlétében végzett, hosszabb ideig tartó munkát. A gépjáművön megtalálható továbbá egyszerű, kimenekítésre alkalmas védőfelszerelés is.
 • A vegyi felderítő kézi eszközök alkalmasak elsődleges, tájékoztató jellegű adatszolgáltatásra. A hordozható műszerek lehetővé teszik a különböző halmazállapotú veszélyes anyagok teljes körű minőségi analízisét.
 • A különböző sugárzásmérő készülékekkel meghatározható a környezet sugárszintje, sugárszennyezettsége, a sugáradag mérése, a járművek, emberek sugárellenőrzése.
 • A biológiai tesztek alkalmasak különböző biológiai harcanyagoknak a szennyezettnek feltételezett por- és folyadékmintákból történő elsődleges detektálására.
 • A környezetvédelmi ellenőrző állomás képes meteorológiai paraméterek mérésére, terjedési modellek számítására, a mérgező anyagok meghatározott körének kimutatására és dózisteljesítmény mérésére, a mért adatok továbbítására. Az állomás egyszerűen telepíthető, vezeték nélküli kommunikációra is alkalmas, járműre szerelve menet közben is használható. A gépjárművekre málháztak kézi meteorológiai eszközt is.
 • A gépjárműre málházott vegyi- és sugárszennyezettség mintavevő felszerelés alkalmas a szilárd, folyékony, és légnemű anyagokból történő mintavételezésre, a minták begyűjtésére, továbbá a minták begyűjtésére, és szállítására is.
 • A málházott mentesítő anyagok és felszerelések lehetővé teszik a szennyezett eszközök és a felderítésben résztvevő emberek mentesítését, a KML esetében a beavatkozásban résztvevő összes ember mentesítését.
 • A KML-re málháztak továbbá láthatóságot fokozó kiegészítő tárgyakat (fénykúpok, kézi lámpák stb.), műszaki utász és segédeszközöket, járőr és videofunkciós kamerákat (7db gépjárműre telepített, 1db kézi), adatbázisokat, laptopot a hozzá való nyomtatóval, szoftverekkel, mobil internet hozzáféréssel, térképeket, szakkönyveket, tartalék ruházati anyagokat, fertőtlenítő, elsősegélynyújtó anyagokat és egy hőkamerát is.

A KML feladata továbbá az országos háttérsugárzási adatok figyelemmel kísérése, és a mért adatok továbbítása a megyei védelmi bizottságok felé.