Kérelemre történő hatósági ellenőrzések

Az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény 100. § (2) bekezdése alapján lehetőség van az ellenőrzés kérelemre történő lefolytatására a törvényben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén:

  1. a kérelem benyújtásának időpontjában a hatóság előtt arra vonatkozóan hatósági ellenőrzés, vagy az alapján eljárás van folyamatban,
  2. a hatóság az ügyfélnél egyébként folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot,
  3. törvény kizárja, vagy
  4. a hatóság ugyanazon ügyfél kérelmére az újabb kérelem benyújtását megelőző egy éven belül lefolytatott ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel, kivéve, ha a kérelem benyújtására az ellenőrzés lefolytatását követően felmerült ok vagy körülmény miatt kerül sor.

Az ellenőrzés lefolytatásához szükséges az ügyfél kérelme és a lerótt eljárási illeték.