Vármegyei mentőcsoport

Nemzeti minősítés: árvízi és vízi mentés, alapvető vízkárelhárítási tevékenység, búvár, kutyás keresés, városi kutató-mentő, műszaki mentés

Komárom-Esztergom vármegye mentőcsoportja - Turul Mentőcsoport
 

A TURUL Mentőcsoport egy olyan szervezet, mely speciális szakmai tudású tagokból épül fel.  A szervezet fő célja a vármegye árvízi- és belvízi veszélyeztetettségének csökkentése, a lakososság élet és vagyon biztonságának fokozása. Mindehhez az szükséges, hogy olyan egységet állítsunk fel, mely képes dinamikusan reagálni a folyamatosan változó árvízi helyzethez. Olyan struktúra alapján kell felépíteni a szervezetet, mely képes kezelni ezeket a gyorsan változó tényezőket és képes kiszolgálni a beavatkozó egység igényeit. Mint egészségügyi, mint anyagi-, technikai, mint információs téren. Ahhoz, hogy ezek az igények kielégíthetőek legyenek külön álló szervezeti egységeket kell létrehozni külön vezetéssel. Az egyszemélyi vezetés egy ilyen szervezetnél nem megoldható. Szükséges és indokolt a különböző komponensek egységenkénti külön vezetővel történő ellátása. Ez a vezető a már kialakult helyzetet képesnek kell, hogy legyen értékelni, a mentőszervezet vezetőjének már egy átgondolt és kidolgozott megoldást adni a helyzet kezelésére, valamint az alá tartozó egység szakmai irányítására. Ezért olyan kompetenciákkal rendelkező hivatásos személyek kerülnek kiválasztásra, akik alkalmasak szakmailag arra, hogy irányításuk mellet egy ütőképes egység álljon fel.
A mentőcsoport létszámát tekintve 6 hivatásos, a mentőszervezetben vezető beosztást teljesítő személyen kívül, 49 önkéntes személyből épül fel.
A mentőcsoport felépítése:

  • Vezetés-irányítás - irányítás, kapcsolattartás/koordináció, tervezés, média/beszámolók, értékelés/elemzés, biztonság
  • Kutató alegység - keresés műszaki kereső berendezésekkel és keresőkutyával, eltűnt személyek helyzetének meghatározása
  •  Műszaki mentő alegység - bontási műveletek, darabolás, megemelés és mozgatás, dúcolás, kötelekkel végzett speciális műveletek, mélyből és magasból történő mentés
  • Egészségügyi alegység - Orvosi ellátás, beleértve az áldozatok és az egységek tagjait, valamint a keresőkutyák ellátását, sérült megvizsgálása, állapotának stabilizálása

Mentőegységek működése

Vezetés-irányítás, 6 fő:
1 fő parancsnok
1 fő parancsnok-helyettes
1 fő műveleti tiszt
1 fő összekötő
1 fő biztonsági tiszt
1 fő felderítő

Feladata: A szervezet alkalmazásának megtervezése, megszervezése. Alkalmazás során a szervezeti egységek szakmai irányítása, kapcsolattartás a mentést irányító, vezető szervekkel, a mindenoldalú biztosítás megszervezése. A szervezet megalakításával, feltöltésével, személyi utánpótlással kapcsolatos feladatok végzése részletezve: 

  • Riasztási tervek naprakészen tartása.
  • Folyamatos kapcsolattartás az együttműködő szervekkel.
  • A kiképzések, gyakorlatok megtervezése, megszervezése és levezetése.
  • A technikai eszközök karbantartásának tervezése és irányítása, valamint a raktározási feltételek folyamatos biztosítása.
  • Elhasználódott anyagok pótlása, beszerzése, anyagnyilvántartásaik naprakészen tartása.
  • Alkalmazás során a feladatba bevont erők vezetése, mindenoldalú biztosítása.

Mentési részleg, 30 fő:
2 fő  mentési részleg vezetője
28 fő műszaki-mentési szakember

Feladata: Az alegységek irányítása, koordinálása, a beavatkozó állomány pihentetésének megszervezése, a mentési terület lezárása. A műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok és berendezések biztosítása, a kárhely megvilágítása, veszélyessé vált műtárgyak megerősítése, ideiglenes helyreállítása, műszaki mentés végrehajtása, a sérültek, áldozatok kiemelése és az elsősegély helyre történő eljuttatása. 

Kutató alegység, 4 fő:
1 fő alegységvezető 
3 fő  kutató  szakemberek

Feladata: Az adott kárterületen lévő veszélyek elsődleges felmérése. A feladatok szakszerű és hatékony végrehajtása érdekében végzett tevékenység, mely alapján megállapítható, hogy milyen mentési folyamatokat kell elvégezni az adott területen, milyen felszereléseket kell alkalmazni a mentés, beavatkozás során. Eltűnt személyek megkeresése területen (erdő, mező), illetve lakott településen (leomlott épületekben, romok alatt) katasztrófa esetén. 
           
Egészségügyi alegység, 10 fő:
1 fő alegységvezető –  mentőtiszt
9 fő elsősegélynyújtók 

Feladata: A kárterületen a sérültek osztályozása, sokktalanítása, illetve az ehhez kapcsolódó legsürgősebb beavatkozások elvégzése, valamint a kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete, a mentésben résztvevő személyek egészségügyi biztosítása.  
      
Pszichoszociális alegység, 5 fő:
1 fő  alegységvezető
4 fő  pszichoszociális segítségnyújtó 

Feladata: A kárterületen lévő személyek – mind a beavatkozó állomány, mind a sérült személyek és családtagjaik – részére pszichoszociális segítségnyújtás, az érintettek lelki támogatása, információkkal történő ellátása. A történtek feldolgozásában segítségnyújtás, az állományt ért traumák egyéni vagy közös feldolgozása. 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap