ADR alapismeret

Az ADR a veszélyes árukat egy kritériumrendszer segítségével csoportosítja. Ezeket az anyagcsoportokat az ADR osztályainak nevezik.

Az ADR áruosztályai

1. osztály

Robbanóanyagok és tárgyak

2. osztály

Gázok

3. osztály

Gyúlékony folyadékok

4.1. osztály

Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktiv anyagok és szilárd érzéketlenített robbanóanyagok

4.2. osztály

Öngyulladásra hajlamos anyagok

4.3. osztály

Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok

5.1. osztály

Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok

5.2. osztály

Szerves peroxidok

6.1. osztály

Mérgező anyagok

6.2. osztály

Fertőző anyagok

7. osztály

Radioaktív anyagok

8. osztály

Maró anyagok

9. osztály

Különféle veszélyes anyagok és tárgyak


Okmányok

A veszélyes áruk nemzetközi szállításában kiemelkedő szerep jut az okmányoknak, mert a szállítmány okmányolásának adminisztratív hibája a szállítás zavartalan lebonyolítását akadályozhatja meg. Másrészt a "félrevezető", nem előírásszerűen kitöltött és felhasznált okmányok a szállítás során esetleg beláthatatlan súlyos következményeket eredményezhetnek.

A veszélyes áruk szállításához alapvetően szükséges okmányok a következők:

 •  
 • írásbeli utasítás;
 • jármű jóváhagyási igazolás;
 • ADR oktatási bizonyítvány;
 • tisztítási bizonylat;
 • veszélyes hulladék kísérő okmány;
 • különböző engedélyek, határozatok;
 • kombinált szállításnál előírt fuvarokmány vagy nyilatkozat.

Jelölés és bárcázás

A veszélyes árut szállító járművek megjelölésének eszközei a veszélyt jelző (narancssárga) táblák. A veszélyt jelző tábláknak ADR szerint két fajtája van: szám nélküli (sima) és számos veszélyt jelző tábla.

A veszélyt jelző tábla szerepe egyrészt az, hogy figyelmeztessék a közlekedés többi résztvevőjét, hogy a jármű veszélyes rakománnyal közlekedik, másrészt a katasztrófa elhárító egységeknek baleset, illetve rendkívüli esemény során nélkülözhetetlenül fontos információkat nyújtson.

Küldeménydarabos szállításnál - hordó, palack, kanna, stb. - szám nélküli veszélyt jelző táblákat is lehet használni. A küldeménydarabok szállításánál magának a csomagolásnak van olyan alkalmassági, ill. követelmény rendszere, amely a szállítás biztonságát garantálja. A tartányjárműveknél a számos veszélyt jelző táblák használata is megengedhető.

A jelzésrendszer további eszközei a veszélyességi bárcák.

A veszélyességi bárcák mérete a küldeménydarabokon 10 x 10 cm-esek. Tartányjárművekre 30 x 30 cm méretű veszélyességi bárcákat kell elhelyezni a tartány két oldalára és a hátsó falára is.

A szállítójármű megjelölését a rakodás megkezdése előtt kell elvégezni. Az árudarabok az ADR által meghatározott jelöléssel, egyes csomagolások csak minősítési jellel ellátva és egyéb kezelési bárcákkal rakhatók fel a szállító járműre.

További szabályok

A veszélyes áruk szállítása esetén alapvető jelentősége van a rakomány megfelelő elhelyezésének, rögzítésének a gépjárművön, tekintettel arra, hogy a járműről esetleg lehulló árudarabok, amelyek veszélyes anyagot tartalmaznak sérülésük révén súlyos károkat okozhatnak.

Az a személy, aki a rá háruló feladatokat a szállítás során (szállításnak része a szállítás során történő ideiglenes tárolás, az áru becsomagolása, továbbá be-és kirakodása, beleértve a töltést és ürítést is) nem a jogszabálynak megfelelően végzi, szabálysértést követ el.

Veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárás során az 1/2002. (I. 11.) Korm. rendeletben előírtakat kell alkalmazni.

Rendkívüli eseményeknél az írásbeli utasítás szerint kell eljárni, általános teendők a következők:

 • leállás a járművel, motor leállítása, áramtalanítás;
 •  
 • a rendőrség azonnali értesítése;
 • a veszélyes áru tovaterjedésének megakadályozása.

Veszélyes áru szállítására kialakított, jóváhagyásra kötelezett járművek (EX/II, EX/III, FL, OX, AT) forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának engedélyezése a Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg illetékes kirendeltségének hatásköre. Az adott járműre szerelt, veszélyes árut szállító felépítmény megfelelőségéről a Műszaki Biztonsági Felügyelőség és területi szervei állítanak ki vizsgálati jegyzőkönyvet. Tartányjárművek esetében a jármű jóváhagyási igazolás meghatározza a veszélyes áruknak azt a körét, melyek szállítására a tartányszerelvényt engedélyezi.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap