„Nagy esők jönnek…” – Mit tehetünk, és mit kötelességünk megtenni?

2024. június 11. 14:56

Az elmúlt napok csapadékos időjárása nagy terhet rótt a településeken található esővíz elvezető rendszerekre. Hogyan tehetünk, és hogyan vagyunk kötelesek tenni az anyagi károk bekövetkezése ellen.

 A napokban tanúi lehettünk milyen az, ha rövid idő leforgása (pár óra) alatt 10-15mm csapadék lehullik. Az ilyen esetekben gyakran érkezik riasztás elöntött alagsorokhoz, pincékhez. A károk mérséklésénél azonban fontosabb, hogy mindent megtegyünk a megelőzés érdekében.

A csapadékelvezető rendszerek (lakóházak előtt található árkok) vízelvezető képessége sok tényezőn múlik. Ha az árkokban sűrű fű nő, szeméttel telik meg, vagy a csapadékvíz által szállított hordalék csökkenti a mélységet, az eső könnyen megállhat, de ki is önthet belőle, ezzel kockáztatva az ingatlanunk mélyebben fekvő részeinek épségét. Előfordul sajnos, hogy az ingatlantulajdonos a telekre való behajtást az árok betonnal történő kiöntésével teszi lehetővé. Az ilyen csapadékvíz elvezetést ellehetetlenítő megoldások tilosak, és kockázatot is jelentenek. 

FONTOS! A közterületen lévő árkok, átereszek, nyitott csatornák, tisztítása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően - az ingatlan tulajdonosának (használójának) kötelessége. Járműbehajtók átereszeinek (szakszerű) építése, karbantartása és tisztán tartása minden esetben ugyancsak az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

Az elkövetkező napokban Komárom-Esztergom vármegyében is várhatóak további esőzések. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a köztéren található csapadékvíz elvezetőkkel kapcsolatos kötelességeinknek eleget teszünk-e. 

Fotó: Illusztráció

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap