Tartalomjegyzék

Cikksorozat indul a megye tűzvédelmének történetéről

2020. március 17.

Cikksorozatot indít a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a megye tűzvédelméről, az állami tűzoltóság 150 éves fennállását ünnepelve. Az írások heti rendszerességgel egy-egy település tűzoltói múltját mutatják be röviden.

Komárom-Esztergom megye tűzvédelmének történetében fellelhető első emlékek a római korig nyúlnak vissza. A kelet-pannóniai tartománynak Brigetio (mai Komárom-Szőny területe) egyik katonai támaszpontja volt. A feltárt leletek közt talált vízvezetékek nagy valószínűséggel a tűzoltásban is nagy szerepet játszottak. Brigetio tűzoltói a durvaposztó készítő társaságból (kézművesek) kerültek beosztásra. A „centó” (durva anyag, mely ecetbe mártva rosszul ég) alkalmazása egyébként az ostromgépek és hajók tűz elleni védelmét is eredményesen szolgálta a háborúk alatt. 

A X. századtól Esztergom jelentősége, mint a királyság egyik központja és érseki székhely nőttön-nőtt. A források szerint a rómaiak által kiépített vályús vízvezetékek jó szolgálatot tettek ekkor a város vízellátásának, együtt a város tűzvédelmének is.

A megye városainak tűzrendészeti intézkedéseit a középkorból nem ismerjük, azonban gyanítható, hogy az épületek zsúfoltsága, az építőanyagok tűzveszélyessége miatt gyakoriak voltak a tüzek. A XVI. századból fennmaradt tűzrendészeti szabályrendeletek már intézkedtek a nyílt láng használatáról, oltóvízzel („kapitányvízzel” – a városkapitány feladata volt a tűzbiztonság felügyelete) kapcsolatos előírásokról.

A XVIII. század elején kiadott rendelkezések a gyújtogatók büntetését is taglalták már. A tűzoltási kötelezettséggel összefüggésben országosan irányadó rendelkezések azonban még ekkor sem voltak, így a városok maguk gondoskodtak a tűzoltás megszervezéséről. Az ekkor alkotott hatósági előírások elsősorban az épületek közti távolság előírásával erősítették a tűzvédelmet. 

A XVIII. század elejétől Komárom és Esztergom városának tűzvédelmi intézkedései is fennmaradtak az utókor számára. A XIX. századtól jelentősen több írott és tárgyi emlék maradt fenn a megye tűzvédelméről, melyet a városok tűzvédelmét bemutató cikkekben mutatnunk be. 

843536

Kép: Tűzoltásrend 1836-ból (Esztergom, szabad királyi város)

Írta: Varga Mihály Sebestyén tű. főhadnagy

Forrás: 

Busa János: Komárom-Esztergom megye tűzvédelmének és tűzoltóságainak története.

I. köt. ,Tatabánya, 1995