TURUL

TURUL MENTŐCSOPORT felépítése

A TURUL mentőcsoport egy olyan szervezet, mely speciális szakmai tudású tagokból épül fel.  A szervezet fő célja a megye árvízi- és belvízi veszélyeztetettségének csökkentése, a lakososság élet és vagyon biztonságának fokozása. Mindehhez az szükséges, hogy olyan egységet állítsunk fel, mely képes dinamikusan reagálni a folyamatosan változó árvízi helyzethez. Olyan struktúra alapján kell felépíteni a szervezetet, mely képes kezelni ezeket a gyorsan változó tényezőket és képes kiszolgálni a beavatkozó egység igényeit. Mint egészségügyi, mint anyagi-, technikai, mint információs téren. Ahhoz, hogy ezek az igények kielégíthetőek legyenek külön álló szervezeti egységeket kell létrehozni külön vezetéssel. Az egyszemélyi vezetés egy ilyen szervezetnél nem megoldható. Szükséges és indokolt a különböző komponensek egységenkénti külön vezetővel történő ellátása. Ez a vezető a már kialakult helyzetet képesnek kell, hogy legyen értékelni, a mentőszervezet vezetőjének már egy átgondolt és kidolgozott megoldást adni a helyzet kezelésére, valamint az alá tartozó egység szakmai irányítására. Ezért olyan kompetenciákkal rendelkező hivatásos személyek kerülnek kiválasztásra, akik alkalmasak szakmailag arra, hogy irányításuk mellet egy ütőképes egység álljon fel.

A mentőcsoport létszámát tekintve a 6 hivatásos a mentőszervezetben vezető beosztást teljesítő személyen kívül 45 önkéntes személyből épül fel.

A mentőcsoport felépítése:

 • Vezetés-irányítás - irányítás, kapcsolattartás/koordináció, tervezés, média/beszámolók, értékelés/elemzés, biztonság
 • Kutató alegység - keresés műszaki kereső berendezésekkel és keresőkutyával, eltűnt személyek helyzetének meghatározása
 •  Technikai mentő alegység - bontási műveletek, darabolás, megemelés és mozgatás, dúcolás, kötelekkel végzett speciális műveletek, mélyből és magasból történő mentés
 • Búvár- és vízimentő alegység - víz alatti munkavégzések állóvízben, folyóvízben, vízimentési feladatok, vizes közegben végrehajtandó feladatok
 •  Logisztikai alegység - többi alegység tagjainak háttértámogatása
 • Egészségügyi alegység - Orvosi ellátás, beleértve az áldozatok és az egységek tagjait, valamint a keresőkutyák ellátását, sérült megvizsgálása, állapotának stabilizálása

 

Mentőegységek működése

 

Vezetés-irányítás, 2 fő:

1 fő csapatvezető

1 fő csapatvezető-helyettes

 

Feladata: A szervezet alkalmazásának megtervezése, megszervezése. Alkalmazás során a szervezeti egységek szakmai irányítása, kapcsolattartás a mentést irányító, vezető szervekkel, a mindenoldalú biztosítás megszervezése. A szervezet megalakításával, feltöltésével, személyi utánpótlással kapcsolatos feladatok végzése részletezve: 

 • Riasztási tervek naprakészen tartása.
 • Folyamatos kapcsolattartás az együttműködő szervekkel.
 • A kiképzések, gyakorlatok megtervezése, megszervezése és levezetése.
 • A technikai eszközök karbantartásának tervezése és irányítása, valamint a raktározási feltételek folyamatos biztosítása.
 • Elhasználódott anyagok pótlása, beszerzése, anyagnyilvántartásaik naprakészen tartása.
 • Alkalmazás során a feladatba bevont erők vezetése, mindenoldalú biztosítása.

 

Mentési részleg, 25 fő:

1 fő  mentési részleg vezetője

24 fő műszaki-mentési szakember

 

Feladata: Az alegységek irányítása, koordinálása, a beavatkozó állomány pihentetésének megszervezése, a mentési terület lezárása. A műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok és berendezések biztosítása, a kárhely megvilágítása, veszélyessé vált műtárgyak megerősítése, ideiglenes helyreállítása, műszaki mentés végrehajtása, a sérültek, áldozatok kiemelése és az elsősegély helyre történő eljuttatása. 

 

Kutató alegység 5 fő

1 fő alegységvezető 

4 fő  kutató  szakemberek

 

Feladata: Az adott kárterületen lévő veszélyek elsődleges felmérése. A feladatok szakszerű és hatékony végrehajtása érdekében végzett tevékenység, mely alapján megállapítható, hogy milyen mentési folyamatokat kell elvégezni az adott területen, milyen felszereléseket kell alkalmazni a mentés, beavatkozás során. Eltűnt személyek megkeresése területen (erdő, mező), illetve lakott településen (leomlott épületekben, romok alatt) katasztrófa esetén. 

           

Egészségügyi alegység, 10 fő:

1 fő alegységvezető –  mentőtiszt

9 fő elsősegélynyújtók 

 

Feladata: A kárterületen a sérültek osztályozása, sokktalanítása, illetve az ehhez kapcsolódó legsürgősebb beavatkozások elvégzése, valamint a kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete, a mentésben résztvevő személyek egészségügyi biztosítása.  

      

Pszichoszociális alegység, 5fő:

1 fő  alegységvezető

4 fő  pszichoszociális segítségnyújtó 

 

Feladata: A kárterületen lévő személyek – mind a beavatkozó állomány, mind a sérült személyek és családtagjaik – részére pszichoszociális segítségnyújtás, az érintettek lelki támogatása, információkkal történő ellátása. A történtek feldolgozásában segítségnyújtás, az állományt ért traumák egyéni vagy közös feldolgozása. 

 

Logisztikai alegység, 5 fő:

1 fő alegységvezető

2 fő sofőr

2 fő élelmezés, logisztika 

 

Feladata: A mentőcsapat logisztikai háttértámogatása, ezen feladatok megtervezése, megszervezése és végrehajtása. A mentőcsoport eszközeinek és tagjainak az adott helyszínre való eljuttatása, alaptábor felkészítése a munkához, pihenéshez, tisztálkodáshoz, ellátáshoz szükséges eszközök felállítása. A szükséges anyagok folyamatos biztosítása, karbantartása, állagmegóvása.