Teljesíthető tevékenységi körök


A KATASZTRÓFAVÉDELMI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KERETÉBEN TELJESÍTHETŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK

 

1. Tűzmegelőzés, tűzvédelem tevékenységi körök:

a) Közreműködés az oktatási intézmény tűzriadótervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában (2-3 óra).

b) Részvétel az oktatási intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében (1-2 óra).

c) Közreműködés tűzoltóversenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában (3-5 óra).

d) Közreműködés tűzoltósági bemutatók előkészítésében, lebonyolításában (3-5 óra).

e) Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben (2-3 óra).

f)  Közreműködés a területi tűzmegelőzési bizottság munkájában (2-3 óra).

g) Részvétel a települési közterületi tűzcsapok felmérésében, beazonosításában, hatósági ellenőrzésében (2-3 óra).

h) Elméleti tűzvédelmi ismeretek elsajátítása (1-2 óra).

i)  Ügyeleti rendszer megismerése, bejelentések fogadása, riasztások végrehajtása, események dokumentálása (2-3 óra).

2. Polgári védelem tevékenységi körök:

a) Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában (2-3 óra).

b) Közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában (3-5 óra).

c) Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében (3-5 óra).

d) Közreműködés a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében (1-2 óra).

e) Részvétel lakosságfelkészítési tevékenységekben (2-3 óra).

3. Iparbiztonság tevékenységi körök:

a) Közreműködés statisztikai - kivéve az ügyfelek üzleti, személyes adatait, valamint a nem nyilvános és a minősített adatokat tartalmazó - kimutatások készítésében, továbbá a szakterülethez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtásában (3-5 óra).

b) Közreműködés a katasztrófavédelmi műveleti labor járművek napi karbantartásában (1-2 óra).

4. További tevékenységi körök:

a) A katasztrófavédelmi versenyeken való részvétel egyszeri figyelembevétele (legfeljebb 3-5 óra).

b) Kísérő pedagógus irányítása mellett részvétel helyi szintű események kezelésében pl. veszélyhelyzet során teljesített önkéntes szolgálat (3-5 óra / nap).

c) Tanulók megismerkedése a https://www.facebook.com/pages/BM-Országos-Katasztrófavédelmi-Főigazgatóság/499837143403596 honlappal és részvétel a gyors veszélyhelyzeti tájékoztatásban (max. 5 óra).

d) A Magyar Tűzoltó Szövetség tematikája alapján 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyam elvégzése (40 óra).

e) A Magyar Vöröskereszt tematikája alapján 16 órás elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése (16 óra).