Teljesítés programja


A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítésének programja

 

  • A KKSZ teljesítése során egy óra 60 perc, egy alkalom legalább 1, de legfeljebb 3 óra lehet. A KKSZ-re vonatkozóan meghatározott kötelező óraszámot a középiskolai képzés első három tanéve során teljesítik.
  • A tevékenységi köröket a fogadó intézmény a települési veszélyeztetettség előtérbe helyezésével, a helyi sajátosságok és a korosztályi jellemzők figyelembevételével, elméleti és többségében gyakorlati tevékenységek teljesítésének meghatározásával kibővítheti.
  • A tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági szakterülethez kapcsolódó tevékenységi körök összesen 50 órában hajthatóak végre, az egy ütemben teljesítendő programban legalább két különböző tevékenységi körből, legalább 13 óra összes óraszámot kell biztosítani.
  • A KKSZ teljesítésére a nyári szünet során is lehetőség van.
  • Egy időpontban maximum 5 tanuló vehet részt a programban
  • Az EMMI rendelet 133. § (5) pontjában meghatározottak szerinti felkészítő és záró órák megtartásáért elsődlegesen a küldő intézmény kijelölt pedagógusa a felelős, akinek munkájában a fogadó intézményben kijelölt mentor felkérés esetén közreműködik. A fogadó intézmény a felkészítő órát tartó pedagógus részére a saját tevékenységi profilját bemutató előadást készít.
  • A KKSZ teljesítése során a fogadó intézmény a tanulóról jelenléti ívet vezet, amelyből megállapítható, hogy a tanuló a tevékenységi körökhöz tartozó órákon milyen arányban vett részt.
  • A fogadó intézmény a vállalt órák 80% alatti látogatása esetén a teljesítésigazolást megtagadja. Amennyiben az óralátogatási arány 80% feletti, és a tanuló a hiányzást orvosi, vagy szülői igazolással igazolja, a hiányzó órák pótlására - legalább egyszeri alkalommal -lehetőséget kell biztosítani. A teljesítésigazolás csak a hiánypótlás teljesítését követően adható ki.
  • Egyedi döntése alapján - méltányolható okból - a tanuló részére összeállított programban teljesített órákról a fogadó intézmény vezetője részigazolást adhat ki. A fennmaradó órák teljesítésére - legalább egyszeri alkalommal - a következő hónapban KKSZ teljesítésére kijelölt napokon kell lehetőséget biztosítani.