Települések besorolása

Az ország településeit az adott település vonatkozásában lefolytatott kockázatbecslési eljárás eredményeként katasztrófavédelmi osztályokba kell sorolni (a továbbiakban: besorolás).

A besorolást a települést érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján kell megállapítani. A kockázatazonosítás során az adott területen a helyi sajátosságokra és jellemzőkre tekintettel, valamennyi ismert veszélyeztető hatást figyelembe kell venni.

A kockázatazonosítást követően a kockázatelemzés és -értékelés során meg kell határozni a település területére vonatkozó egyes veszélyeztető hatások következményeit, valamint a bekövetkezés valószínűségét (gyakoriságát), figyelemmel az egyes veszélyeztető hatások egymásra gyakorolt és együttes hatására is.

A település az azonosított veszélyeztető hatások és a bekövetkezési gyakoriság, valamint a korrekciós tényező alapján kerül katasztrófavédelmi osztályba besorolásra.

Veszélyeztető hatások:

1. elemi csapások, természeti eredetű veszélyek

·        árvíz

·        belvíz

·        rendkívüli időjárás

·        földtani veszélyforrások:

o       földrengés

o       földcsuszamlás

o       beszakadás

o       talajsüllyedés

o       partfalomlás

 

2. ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek

·        a Kat. IV. Fejezetének hatálya alá tartozó üzem

·        más létesítmény (ipari, mezőgazdasági) általi veszélyeztető hatás, veszélyes anyag szabadba kerülésének kockázata

·        távolság nukleáris létesítménytől:

o       atomerőműtől

o       kutatóreaktortól

·        közlekedési útvonalak és csomópontok:

o       veszélyes áruk szállítása

o       jelentős forgalom

·        a Kat. IV. Fejezetének hatálya alá nem tartozó, katonai célból üzemeltetett veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények

3. egyéb eredetű veszélyek

·        felszíni és felszín alatti vizek (elsősorban az ivóvízbázisok) sérülékenysége

·        humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány

·        a riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség

4. kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok

·        a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége

·        a közlekedés sérülékenysége

·        a közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége