PályázatokKét pályázati felhívás roma fiataloknak

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben részt vevő roma származású fiatalok számára hirdet képzési lehetőséget. Mindemellett a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére ugyancsak lehetőséget kínál.

Pályázatot azok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben tanulmányokat folytató roma származású fiatal hallgatók nyújthatnak be, akik a tanulmányaikat már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének megfelelő krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési időszakban legalább 3,5-es tanulmányi átlagot értek el, valamint az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ugyancsak pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére tűzoltó II. szakképzésre vonatkozóan.

Dokumentumok:

 


Pályázatot hirdet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa. A grémium december elsejéig várja a szakmai munka gyakorlati kérdéseivel és problémáival, különösen a személyi sérülésekkel járó tűzesetek számának csökkentésével, megelőzésével foglalkozó pályamunkákat.

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács hét témában várja az egyénileg vagy kollektív munkával elkészített pályamunkákat. A témák között szerepel a sérülésekkel járó tűzesetek számának csökkentése, megelőzése, felkészítő anyag a lakosság számára, de készíthető olyan oktatóanyag is, amely az alap-, illetve középfokú tanintézményekben szolgálhatja a tűzmegelőzésre való felkészítést, illetve a követendő magatartási szabályok elsajátítását. Mindemellett olyan krízisintervenciós, mentálhigiénés képzési anyagot is vár a tanács, ami a tűzesetben érintett emberekkel való bánásmódról és az utógondozásról szól.
 
A pályázatra tanulmányt, plakátot, fotót, kisfilmet lehet beküldeni, közülük a szakmai zsűri választja ki a legjobbakat, minden kategóriában külön-külön hirdetnek eredményt. Az elbírálás során lényeges szempont, hogy a beadott dolgozat, plakát, fotó, kisfilm mennyire kötődik a megadott témához, a benne levont következtetések és a megfogalmazott javaslatok mennyire alkalmazhatóak a gyakorlatban, illetve, hogy a pályázó mennyire igényesen dolgozta fel a témát.
 
A pályamunkákat december 1-ig kell eljuttatni a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsnak címezve a Katasztrófavédelmi Oktatási Központba (1033. Budapest, Laktanya u. 33.), a formai követelményeket, illetve a leadás módját a pályázati kiírás tartalmazza. Eredményt a tanács ünnepi ülésén, december 15-én hirdetnek.

 Dokumentumok:


Az idén is hatszáz millió forintra pályázhatnak az önkéntesek

 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével közösen pályázatot írt ki, a hivatásos tűzoltósággal együttműködési megállapodással rendelkező egyesületeknek április 24-ig kell eljuttatniuk pályázati anyagukat az illetékes tűzoltóságra.

 


Dr. Balogh Imre Emlékpályázat 2017

Pályázati felhívás


A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására, műszaki-technikai, védőruházattal való ellátásukra, valamint a mentőszervezet tagjai oktatásának és vizsgáztatásának támogatására.

Pályázati felhívás


Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság „Tűzről pattant” címmel alkotói pályázatot hirdet óvodások, általános iskolások és középiskolások részére.

Alkotói pályázat - felhívás

Hozzájáruló nyilatkozat


Dr. Balogh Imre Emlékpályázat


Pályázat roma származású fiatalok részére

palyazati-felhivas2016-2017.tanév