Műszaki Osztály


Az ellátási szakterületen:

 • tervezi és a BM OKF részére felterjeszti a Komárom-Esztergom MKI technikai eszköz és anyagszükségletét;
 • végrehajtja a Komárom-Esztergom MKI szintű technikai eszköz- és anyagellátásával kapcsolatos feladatokat;
 • tervezi és végzi az irodabútor ellátást;
 • részt vesz a Komárom-Esztergom MKI béke és különleges jogrendi feladatainak, anyag- és eszközigényének megtervezésében;
 • végrehajtja a hatáskörébe tartozó beszerzéseket, a raktározással kapcsolatos feladatokat, valamint a készlet és eszköznyilvántartást;
 • intézi az állomány ruházati alapellátásával, utánpótlásával kapcsolatos ügyeket, a munka- és védőruházattal, védőeszközökkel történő ellátását, vezeti ezek nyilvántartásait, közreműködik a kártérítési ügyek rendezésében;
 • felügyeli és ellenőrzi a Komárom-Esztergom MKI tűzvédelmi tevékenységét;
 • utasítás alapján végzi a tűzoltó technika javító műhelyek megfelelőségének ellenőrzését.

A technikai szakterületen:

 • összeállítja a Komárom-Esztergom MKI technikai eszközeinek és anyagainak fejlesztési és beszerzési terveit;
 • javaslatot tesz a tűzoltó- és polgári védelmi technikai eszközök és anyagok rendszeresítésére, valamint rendszerből történő kivonására;
 • végrehajtja a Komárom-Esztergom MKI hatáskörébe tartozó polgári védelmi- és tűzoltótechnikai eszközök beszerzését, nyilvántartását, üzemeltetését és üzembentartását, valamint selejtezését és értékesítését;
 • szervezi az erre kötelezett polgári- és tűzvédelmi eszközök és anyagok időszaki ellenőrzését, felülvizsgálatát;
 • végrehajtja a tűzoltóságnál készenlétben tartott tűzvédelmi technika műszaki állapotának ellenőrzését;
 • felügyeli és ellenőrzi a hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok járműállományának nyilvántartását;
 • végrehajtja a Komárom-Esztergom MKI járműállományának üzemeltetési és üzembentartási feladatait, valamint hatósági engedélyeivel, időszaki műszaki megvizsgálásával, környezetvédelmi ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, azok előkészítését és végrehajtását, szabályozza a járműfenntartó rendszert;
 • végzi a megkülönböztető jelzést adó készülékek felszerelésével kapcsolatos hatósági ügyintézést;
 • nyilvántartja a KML és a KML-ADR járművek felszereléseit, végzi az időszakos ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat;
 • nyilvántartja és folyamatosan adatokat szolgáltat a túlméretes és díjmentes úthasználatra jogosult járművekről.

Az elhelyezési és ingatlangazdálkodási szakterületen:

 • végzi a Komárom-Esztergom MKI használatában lévő ingatlanok nyilvántartását, felterjeszti a BM OKF részére az ingatlanok bérbeadásával és egyéb hasznosításával kapcsolatos szerződéseket;
 • végzi a területi lakásgazdálkodási feladatokat;
 • előminősíti és véleményezi a munkáltatói kölcsön igényléseket, és felterjeszti a BM OKF-re;
 • végzi a Komárom-Esztergom MKI és felújításait, karbantartásait, előkészíti a szükséges szerződéseket, felügyeli, ellenőrzi, illetőleg igazolja azok teljesülését;
 • közreműködik a BM OKF által központilag lebonyolításra kerülő  laktanya építési- és felújítási munkában;
 • végzi az energetikusi feladatokat, az ezzel kapcsolatos ellenőrzési tevékenységet, valamint a közmű elszámolásokat;
 • részt vesz az intézményi beruházások és felújítások üzembe helyezési és átadás-átvételi eljárásain.