Munkabiztonság

A munkabiztonsági felügyelő:
 • végzi a munkavédelemi tevékenység szakmai feladatait;
 • szakmailag ellenőrzi az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi tevékenységét;
 • szükség szerint tájékoztató jelentést készít a munkavédelemmel kapcsolatos lényeges kérdésekről, problémákról a szolgálatvezetőnek;
 • évenként a megadott szempontok alapján statisztikailag értékeli az állományában illetve az illetékességi területén működő, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál bekövetkezett szolgálati- és munkabaleseteket;
 • évenként a megadott szempontok alapján összegző értékelő jelentést készít az állománya, és az illetékességi területén működő önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi helyzetéről, melynek 1 példányát felterjeszti a BM OKF-hez;
 • az állományában és az önkormányzati tűzoltóságok személyi állományát ért a Munkavédelmi Törvényben meghatározott súlyos munkabalesetekről a BM OKF Személyügyi Főosztályt munkaidőben bekövetkezett balesetek esetén azonnal, munkaidőn túl bekövetkezett balesetek esetén az első munkanapon telefonon tájékoztatja, a balesetek kivizsgálásáról készített jelentést a megadott szempontok alapján annak lezárása után írásban felterjeszti;
 • munkavédelmet érintő jogszabályok, szabályzatok, utasítások, intézkedések előkészítésében részt vesz;
 • kidolgozza az egyes munkakörökre vonatkozó egyéni védőeszköz juttatás rendjét;
 • ·megszervezi az állományának munkavédelmi oktatását és a vizsgáztatásokat, vezeti a vizsgabizonyítványok nyilvántartását, közreműködik a katasztrófavédelem hivatásos szervei által szervezett munkavédelmi vizsgáztatásban;
 • elkészíti a Komárom-Esztergom MKI kockázatértékelését, rendszeresen ellenőrzi az abban meghatározottak végrehajtását;
 • végzi a Komárom-Esztergom MKIon valamennyi baleset kivizsgálását;
 • megtartja az állományába felvételre kerülők előzetes munkavédelmi oktatását, megszervezi az állomány ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatását;
 • ellátja a képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi feladatokat.
A munkavédelmi vizsga tananyaga letölthető INNEN