A Megyei Főügyeleti Osztály

A Megyei Főügyeleti Osztály (a továbbiakban: MFO) vezetése magában foglalja a működésének, feladatrendszerének tervezését, a döntések meghozatalát, a döntés megvalósítása érdekében a szervezet tevékenységének irányítását, az ellenőrzést, valamint a szervezet tevékenységét meghatározó és befolyásoló információk gyűjtését és elemzését.
 
Az MFO tagozódása, munkarendje, összetétele:
Az MFO az Igazgató-helyettesi Szervezethez tartozik, munkáját szakmai elöljárója, a főügyeleti osztályvezető (a továbbiakban: osztályvezető) irányítja. Az osztályvezető az Igazgató-helyettes alárendeltségébe, annak beszámolási kötelezettséggel tartozik. Az MFO-on eltérő szolgálati időrendek vannak a feladatkör miatt. Hivatali munkarendben 1 fő dolgozik: az osztályvezető, . 24/72 órás váltásos munkarendben 22 fő: a főügyelet, valamint a műveletirányítási ügyelet állománya. 24/48 órás váltásos munkarendben 9 fő: a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat állománya.


 

 Műveletirányítási Központ
 

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a napi feladatok biztosítására, az események kezelésére, a jelentési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, a készenlét fokozásával kapcsolatos feladatok végrehajtására 24/72 órás váltásos munkarendben főügyeleti szolgálatot és műveletirányító ügyeletet működtet. Ez a típusú műveletirányítási rendszer Komárom-Esztergom Megyében az elsők között alakult meg.


A Megyei Műveletirányítási Ügyelet főfeladatai:

A megyei műveletirányítás által felügyelt területen bekövetkezett tűzesetekről és műszaki mentésekről, rendkívüli eseményekről érkezett bejelentések, jelzések értékeli, a szükséges további adatokat bekéri és intézkedik, valamint összegzi azok tartalmát. Kapcsolatot tart az együttműködő szervek ügyeleteivel, a rendkívüli események, illetve tűzesetek és műszaki mentések kapcsán a hatékony felszámolása érdekében. Fontos része az új rendszernek hogy a megyében történő káreseti jelzések már nem a tűzoltóságok híradó ügyeleti szolgálataiba futnak be, hanem az új műveletirányítási központba. Ennek köszönhetően gyorsabban reagálhatunk egy nagyobb, összetettebb káresetre. Így az intézkedésekhez szükséges erők, eszközök riasztása, illetve átcsoportosítása egy kézben összpontosul.
 

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat


Komárom –Esztergom megyében, mint az ország minden megyéjében, 2012. április 1-jén szolgálatba állt, a megújult katasztrófavédelmi rendszer egy új eleme, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat ( a továbbiakban: KMSZ). Az újonnan létrehozott szervezeti egység, a fővárosban hosszú évek óta működő Tűzoltási csoport mintája, és pozitív tapasztalatai alapján jött létre. Feladatrendszere kiegészült a tűzoltási feladatokon túl, polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokkal.

Elsősorban magasabb szintű káresemények irányítását segítő és végrehajtó tevékenységet folytat és tűzoltósági, katasztrófavédelmi műveletirányítási, és beavatkozás-elemzési feladatokat lát el. A káresemény helyszínén a tűzoltó állomány biztonságosabb beavatkozását felügyeli és ellenőrzi. A káresetek során a szolgálat elsődleges feladata a tűzoltás-vezetésre jogosult vezetők irányítással összefüggő, önálló tevékenységének megfigyelése. A KMSZ irányító tanácsaival segíti a tűzoltás vezetőjét a káreset felszámolásában, valamint figyelemmel kíséri a beavatkozó tűzoltói állomány tevékenységét, dönt a kárfelszámolás irányításának átvételéről. Katasztrófa esetén a helyszínre érkezést követően megkezdi a katasztrófa komplex felszámolásának irányítását. A magas szintű szakmai munka érdekében folyamatosan ellenőrzi, a Komárom-Esztergom megye területén lévő hivatásos és önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok szolgálat ellátását. A KMSZ együttműködik a megyei tűzoltósági, megyei polgári védelmi és megyei iparbiztonsági főfelügyelőkkel. A tűzoltóságok által tartott gyakorlatokat ellenőrzi, értékeli. A megyei szintű tűzoltási, műszaki-mentési gyakorlatokat megszervezi. A szolgálat a Komárom-Esztergom megyében lévő tűzoltóságok beavatkozás-irányítói állományának szakmai színvonalának emelése érdekében időszakosan továbbképzést szervez, valamint közreműködik a Megyei Főügyelet és Műveletirányítási Ügyelet munkájában. A KMSZ állományára jellemző, jelentős a tűzoltás vezetői tapasztalat. 


Rendszerbe állásukkal, megnövekedett a megyében a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység színvonala. A szolgálatot, tatabányai székhellyel látják el, egy MITSHUBISHI L200  terepjáró gépjárművel, folyamatosan, naponta 3 fővel.