Iparbiztonsági Főfelügyelő


A megyei iparbiztonsági főfelügyelő feladata

Veszélyes üzemekkel kapcsolatban területi szinten:

 

 • a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, - logisztikai szervezetek, cégek beazonosítása: önbevallás, bejelentés, nyilvános adat, belföldi jogsegély, hatósági-szakhatósági munka során
 • kockázati (makro-mikro szintű) tényezők felderítése, nyilvántartása
 • kockázati tényezők értékelése, elemzése alapján kiemelt-közepes és alacsony kockázati tényező feltárása
 • intézkedések megtétele: a kockázati tényezők minimalizálása és megszüntetése
 • egységes megelőzési tevékenységet hajt végre, feltételeinek létrehozásában - módosításának előkészítésében vesz részt, adatot szolgáltat és ellenőrzést hajt végre
 • szakmai vezetést és iránymutatást ad a helyi katasztrófavédelmi szervnek


Veszélyes áruk szállítmányozásával kapcsolatban:

 • a vasúton történő veszélyes áruk szállítmányozásának bejelentését fogadja, nyilvántartja
 • tervezi és végrehajtja a közúti, vasúti, vízi úton történő veszélyes áruk szállítmányozását

 

Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében:

 

 • kockázatelemzés
 • beazonosítás
 • hatósági felügyelet alatt tartás
 • fenyegetettség szektorainak felkészítése-nyomon követés, véleményezés, adatszolgáltatás


A konkrét feladatvégzés során:

 • közreműködik a SEVESO Irányelvből az igazgatóságra háruló szakterületi feladatok végrehajtásában;
 • végzi a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti jelentésekhez kapcsolódó főigazgatóság részére történő azonnali adatszolgáltatást;
 • részt vesz a bekövetkezett súlyos baleset értékelésére, elemzésére létrehozott bizottság munkájában;
 • felkérésre részt vesz a belső védelmi tervben foglaltak hatósági ellenőrzésében, a lakosság védelme érdekében tett intézkedések felülvizsgálatában;
 • felkérésre közreműködik a belső védelmi tervben foglaltak ellenőrzésében, gyakoroltatásuk felügyeletében;
 • figyelemmel kíséri a veszélyes ipari üzem és a veszélyes katonai objektum körüli veszélyességi övezet kialakításával kapcsolatos döntések településrendezési tervekben történő végrehajtását, közreműködik a veszélyességi övezetben történő fejlesztésekkel kapcsolatos állásfoglalás kialakítására létrehozott bizottság munkájában;
 • részt vesz a veszélyes ipari üzemek BM OKF által tartott hatósági ellenőrzésein;
 • együttműködik a polgármesterekkel, a védelmi bizottság elnökével a súlyos ipari balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó katasztrófavédelmi feladatai ellátásában;
 • együttműködik a polgármester által készítendő külső védelmi terv koncepció elkészítésében;
 • közreműködik - a települési polgármesterekkel együttműködve - a külső védelmi tervek kidolgozásában;
 • a külső védelmi tervben foglaltakat a jogszabályban meghatározottak szerint, illetve az új vagy módosított biztonsági jelentés elfogadását követően felülvizsgálja;