Költségvetési Osztály


Közgazdasági szakterületen:

 • a jogszabályok alapján összeállítja a Komárom-Esztergom MKI költségvetési tervjavaslatát, kincstári és elemi költségvetését, végrehajtja az előirányzat gazdálkodást, módosítást;
 • elkészíti a jóváhagyott költségvetés felosztását, szükség esetén módosításokat, átcsoportosításokat hajt végre az előirányzatok között;
 • elkészíti a felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatásokat;
 • elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéséhez;
 • végrehajtja az előirányzatokkal történő gazdálkodási feladatokat, elemzéseket, prognózisokat készít;
 • felelős a pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
 • felügyeli az önkormányzati tűzoltóságok gazdálkodását, ellenőrzi a normatív támogatás felhasználását;
 • az irányító szerv felhatalmazása esetén részt vesz a pályázatok, támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésekben, az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetekkel kapcsolatos támogatások előkészítésében, és a juttatott költségvetési támogatás pénzügyi elszámolásának ellenőrzésében;
 • részt vesz a Szociális Bizottság döntéseinek előkészítésében, és végrehajtja mindezek pénzügyi rendezésével kapcsolatos feladatokat;
 • végrehajtja az üvegzsebbel kapcsolatos adatszolgáltatásokat;
 • közreműködik pályázatok, közbeszerzések pénzügyi vonatkozású előkészítésében, nyilvántartásokban, elszámolásokban;
 • teljesíti a személyi juttatásokkal, cégautó adóval kapcsolatos adatszolgáltatásokat, határidőre felterjeszti az elöljáró szerv részére;
 • határidőben teljesíti a jogszabályokban előírt bevallási és befizetési kötelezettséget;
 • végrehajtja az államkincstárral szükséges egyeztetéseket;
 • gazdálkodási és pénzügyi szempontból véleményezi a társosztályok és az elöljáró szerv által megküldött jogszabálytervezeteket és végzi a kapcsolódó kodifikációs feladatokat;
 • ellátja a szolgálati feladatok ellátása során munkabaleseteket szenvedettek kártérítésével kapcsolatban a pénzügyi vonatkozású feladatokat;
 • nem fizetők esetében intézi a felszólítások végrehajtását, meg tesz minden tőle telhetőt a kintlévőségek behajtása érdekében.

Számviteli szakterületen:

 • összeállítja a Komárom-Esztergom MKI beszámolási kötelezettsége szerinti mérlegjelentéseket, beszámolókat, zárszámadást;
 • gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályokban, valamint a felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatásokban előírtak végrehajtásáról, felülvizsgálatáról, összesítéséről;
 • elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;
 • felelős a számvitellel kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
 • figyelemmel kíséri a bírságok, egyéb, illetve a végrehajtási eljárásokhoz kapcsolódó bevételek teljesüléseket;
 • teljesíti a Magyar Államkincstár felé a központi költségvetés központosított bevételeire vonatkozó adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat;
 • gondoskodik a Komárom-Esztergom MKI bevételeinek beszedéséről;
 • felelős a számvitellel kapcsolatos belső jogszabályok kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
 • gazdálkodási és pénzügyi szempontból véleményezi a társosztályok és az elöljáró szerv által megküldött jogszabálytervezeteket és végzi a kapcsolódó kodifikációs feladatokat.