Kérelemre történő hatósági ellenőrzések


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 88/A. § (1) bekezdése szerint a hatósági ellenőrzés hivatalból vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki vagy nem korlátozzaaz ügyfél kérelmére indul meg. Az ügyfél csak saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását kérelmezheti.

Az ellenőrzés lefolytatásához szükséges az ügyfél kérelme és a lerótt eljárási illeték.