Katasztrófaveszélyek


Az egyes veszély-, illetve katasztrófahelyzetek hatékony megelőzése, az élet és anyagi javak megóvása érdekében Komárom-Esztergom megye valamennyi településén végrehajtották a települések valós kockázaton alapuló tényleges veszélyeztetettségének a felmérését, a települések katasztrófa osztályba sorolását.

A települések az azonosított veszélyeztető hatások következményei, valamint az események bekövetkezésének gyakorisága, illetve a korrekciós tényező alapján három osztályba lettek sorolva. A veszélyeztető hatások szintjének  meghatározásánál a hatásonkénti legrosszabb szcenáriót vették figyelembe.

Komárom-Esztergom megye 76 településéből

I. osztályba 7,

II. osztályba 28.

III. osztályba 41 lett sorolva.

Komárom-Esztergom megye összveszélyeztetettsége

  I. osztály II. osztály III. osztály
Árvíz 1 település 9 település 2 település
Belvíz - - 9 település
Rendkívüli időjárás - 14 település 40 település
Földtani veszélyforrások - 22 település 54 település
Felső küszöbértékű üzemek 4 település 1 település -
Alsó küszöbértékű üzemek 1 település 3 település -
Köszübértékalatti üzemek - 10 település -
Veszélyes áruk szállítása 2 település 15 település 6 település
Felszíni és felszín alatti vizek, ivóvízbázisok - - 8 település
Humánjárvány, járványveszély, állatjárvány - - 4 település
Légszennyezettség - - 3 település
Nukleáris veszélyeztetettség - - 76 település