Katasztrófaveszélyek


Az egyes veszély-, illetve katasztrófahelyzetek hatékony megelőzése, az élet és anyagi javak megóvása érdekében Komárom-Esztergom megye valamennyi településén végrehajtásra került a települések valós kockázaton alapuló tényleges veszélyeztetettségének a felmérése, a települések katasztrófa osztályba sorolása.

A települések az azonosított veszélyeztető hatások következményei, valamint az események bekövetkezésének gyakorisága, illetve a korrekciós tényező alapján három osztályba lettek sorolva. A veszélyeztető hatások szintjének meghatározásánál a hatásonkénti legrosszabb szcenárió lett figyelembe véve.

 

Komárom-Esztergom megye 76 településéből:

I. osztályba 8,
II. osztályba 29,

III. osztályba 39 lett sorolva.

 

A katasztrófavédelmi besorolás eredményeit, illetve a besorolás térképi megjelenítéseit a Terv adattára tartalmazza.

Komárom-Esztergom megye összveszélyeztetettsége

 

I. osztály

II. osztály

III. osztály

Árvíz

3 település

   7 település

2 település

Villámárvíz

-

19 település

37 település

Rendkívüli időjárás

1 település

18 település

37 település

Nagy kiterjedésű tüzek

-

13 település

24 település

Földtani veszélyforrások

-

22 település

54 település

Felső küszöbértékű üzemek

5 település

5 település

-

Alsó küszöbértékű üzemek

-

5 település

-

Küszöbérték alatti üzemek

-

7 település

-

Veszélyes áruk szállítása

-

18 település

6 település

Nukleáris veszélyeztetettség

-

-

76 település

Felszíni és felszín alatti vizek, ivóvízbázisok

-

-

8 település

Humánjárvány, járványveszély, állatjárvány

-

-

5 település

Légszennyezettség

-

-

3 település