Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat

Komárom –Esztergom megyében, mint az ország minden megyéjében, 2012. április 1-jén szolgálatba állt, a megújult katasztrófavédelmi rendszer egy új eleme, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat. Az újonnan létrehozott szervezeti egység, a fővárosban hosszú évek óta működő Tűzoltási csoport mintája, és pozitív tapasztalatai alapján jött létre. Feladatrendszere kiegészült a tűzoltási feladatokon túl, polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokkal. 

Elsősorban magasabb szintű káresemények irányítását segítő és végrehajtó tevékenységet folytat és tűzoltósági, katasztrófavédelmi műveletirányítási, és beavatkozás-elemzési feladatokat lát el. A káresemény helyszínén a tűzoltó állomány biztonságosabb beavatkozását felügyeli és ellenőrzi. A káresetek során a szolgálat elsődleges feladata a tűzoltás-vezetésre jogosult vezetők irányítással összefüggő, önálló tevékenységének megfigyelése. A KMSZ irányító tanácsaival segíti a tűzoltás vezetőjét a káreset felszámolásában, valamint figyelemmel kíséri a beavatkozó tűzoltói állomány tevékenységét, dönt a kárfelszámolás irányításának átvételéről. Katasztrófa esetén a helyszínre érkezést követően megkezdi a katasztrófa komplex felszámolásának irányítását. 

A magas szintű szakmai munka érdekében folyamatosan ellenőrzi, a Komárom-Esztergom megye területén lévő hivatásos és önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok szolgálat ellátását. A KMSZ együttműködik a megyei tűzoltósági, megyei polgári védelmi és megyei iparbiztonsági főfelügyelőkkel. A tűzoltóságok által tartott gyakorlatokat ellenőrzi, értékeli. A megyei szintű tűzoltási, műszaki-mentési gyakorlatokat megszervezi. A szolgálat a Komárom-Esztergom megyében lévő tűzoltóságok beavatkozás-irányítói állományának szakmai színvonalának emelése érdekében időszakosan továbbképzést szervez, valamint közreműködik a Megyei Főügyelet és Műveletirányítási Ügyelet munkájában. A KMSZ állományára jellemző, jelentős a tűzoltás vezetői tapasztalat. 

Rendszerbe állásukkal, megnövekedett a megyében a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység színvonala. A szolgálatot, tatabányai székhellyel látják el, egy terepjáró gépjárművel, folyamatosan, naponta 2 fővel.

A tűzvizsgálati tevékenységet önállóan végzik közigazgatási hatósági eljárás keretében a tűzvizsgálati helyszíni szemlétől kezdve a tűzvizsgálati jelentésig bezárólag.