Jelentkezés rendje


Jelentkezés rendje

 

  • A közösségi szolgálat (a továbbiakban: KSZ) teljesítésének lehetősége, 2012. októberétől biztosított, a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák sikeres befejezéséhez.
  • A küldő intézmény kijelölt pedagógusa a KSZ-ra jelentkező tanulót/tanulókat a fogadó szervvel kötött együttműködési megállapodásban meghatározottakra tekintettel, csoportokban a fogadó intézményekhez irányítja.
  • A katasztrófavédelmi KSZ teljesítése során az arra önként jelentkező tanuló és a fogadó intézmény között munkaviszony nem jön létre, a tanulót a KSZ teljesítéséért illetmény, munkabér és egyéb juttatás nem illeti meg, a tanuló nem minősül fiatal munkavállalónak.
  • Kijelölt napok: minden hónap utólsó 5 munkanapja
  • Egy felkészítésen résztvevő maximális létszám: 5 fő

 

Kapcsolódó információk: