Jelentések

"A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól" szóló 2004. évi CXL. törvény 91. § (3) bekezdése alapján, "Az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi. Az ellenőrzési tervet úgy, illetve azon részeit kell közzétenni, hogy az ne veszélyeztesse az ellenőrzések célját."

Az ellenőrzési időszakokat követően kerül feltöltésre

Jelentés kivonat társasházak tűzvédelmi ellenőrzéseiről