Informatikai Osztály


 • Végrehajtja a Komárom-Esztergom MKI informatika, térinformatikai és távközlési szakmai felügyeletét.
 • Tervezi, szervezi és végrehajtja mindazon távközlési, térinformatikai, informatikai és infokommunikációs feladatokat, melyek a Komárom-Esztergom MKI, valamint szervei hírközlési és az informatikai tevékenységének biztosításához szükségesek.
 • Szervezi a Komárom-Esztergom MKI és helyi szervei távközlési, térinformatikai és informatikai szakterülettel összefüggő képzéseket és továbbképzéseket.
 • Tervezi, összeállítja és felterjeszti az elöljáró szerv részére az informatikával, térinformatikával és a távközléssel kapcsolatos szükségleti terveket.

A térinformatikai és távközlési szakterületen:

 • adatokat szolgáltat a központi adatbázis naprakészen tartásához;
 • koordinálja a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (a továbbiakban: MoLaRi) adatátviteli és riasztó-tájékoztató rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz az elkészült végpontok műszaki átvételében;
 • részt vesz a katasztrófavédelmi térinformatikai rendszer fejlesztésében, biztosítja működését, végzi a hatáskörébe tartozó adatfrissítéseket;
 • térinformatikai támogatást nyújt szervezési, veszélyhelyzet-kezelési és hatósági feladatok ellátásához;
 • működteti a BM OKF-től kapott térinformatikai eszközöket, gondoskodik a központilag biztosított digitális térképek letöltéséről, valamint a szakterületi igények és a rendelkezésre álló digitális térképi adatok alapján térképek publikálásáról;
 • gondoskodik a katasztrófavédelem veszélyhelyzeti rádió rendszerének üzemeltetéséről, felügyeli, folyamatosan karbantartja azt. Koordinálja a technikai ellátás megyei feladatait, szervezi a Komárom-Esztergom MKI, valamint a hivatásos, önkormányzati tűzoltóparncsnokságok és létesítményi tűzoltóságok EDR eszközeinek meghibásodásával, javításával és beszerzésével kapcsolatos feladatait;
 • külön felhatalmazás alapján felügyeli, koordinálja az Egységes Digitális Rádiórendszer (a továbbiakban: EDR) 52-s virtuális magánhálózatban (a továbbiakban: VPN) lévő megyei szervezetek felhasználási jogosultságait, végrehajtja a VPN gazdai utasításban foglalt feladatokat;
 • külön felhatalmazás alapján tervezi, valamint szervezi és menedzseli a Komárom-Esztergom MKI vezetékes és vezeték nélküli távközlési rendszereinek üzemeltetését, biztosítja azok folyamatos üzemképességét;
 • üzemelteti a Komárom-Esztergom MKI és helyi szervei telefonhálózatát, javaslatot tesz a telefonköltségek csökkentésére, kidolgozza a telefonhasználat belső szabályzását, és figyelemmel kíséri annak megvalósulását, adatszolgáltatást teljesít a BM OKF felé;
 • központi szabályzó alapján kidolgozza és elosztja a rádiórendszer forgalmi és üzemeltetési adatait, ellenőrzi a kiadott forgalmi adatok felhasználását;
 • minősített időszakban biztosítja a Komárom-Esztergom MKI és alárendelt szervei, szakmai felügyelete alá tartozó szervek, valamint a polgári védelmi szervezetek részére a távközlési eszközöket, megszervezi, végrehajtja azok kiszállítását, üzemeltetését;
 • nyilvántartást vezet a vezetékes- és vezeték nélküli híradástechnikai eszközökről;
 • vezeti a szolgálati GSM mobiltelefonok nyilvántartását, szervezi, végrehajtja az üzemeltetéssel kapcsolatos mindennemű feladatot (engedélyeztetés előkészítése, beszerzés, nyilvántartás, javítás csere, számlák kiértékelése);
 • megyei igazgató által engedélyezett beszerzéseket, figyelemmel kíséri a vonatkozó intézkedésben előírtak betartását. Szervezi és végrehajtja a Komárom-Esztergom MKI szolgálati mobiltelefonjainak üzemeltetésével kapcsolatos mindennemű feladatot (bevételezés, számlázás, készülékek javíttatása, cseréje, stb.);
 • a BM OKF által megkötött GSM szolgáltatási szerződés alapján munkáltatói és dolgozói szerződéskötést készít elő;
 • tervezi és szervezi a gyakorlatok híradó biztosítását;
 • kapcsolatot tart a szakmai feladata ellátásához kapcsolódóan a helyi és a regionális távközlési szolgáltató vállalkozásokkal, valamint a katasztrófavédelemben közreműködő szervekkel és szervezetekkel.

Az informatikai szakterületen:

 • nyilvántartást vezet a Komárom-Esztergom MKI információs rendszereiről, azokat folyamatosan aktualizálja;
 • Külön felhatalmazás alapján e-mail címet igényel, kiosztja a postafiókot, konfigurálja és oktatja a használatát. Gondoskodik a Komárom-Esztergom MKI elektronikus levelezőrendszerének folyamatos működéséről, rendszeres archiválásáról;
 • gondoskodik a központi informatikai szolgáltatások felügyeletéről, üzemeltetéséről;
 • felügyeli és koordinálja a Komárom-Esztergom MKI és szervei ügyeleti rendszerének távközlési és informatikai feladatait;
 • biztosítja a Komárom-Esztergom MKI részére a költségvetési, az egységes humánerőforrás-gazdálkodási, pénzügyi és számviteli adminisztrációt támogató számítógépes alkalmazások működési feltételeinek megteremtését és rendszeres frissítését;
 • gondoskodik, felügyeli és ellenőrzi a jogtiszta szoftver környezet rendelkezésre állását;
 • végzi a Komárom-Esztergom MKInál és szerveinél a Nemzeti Távközlési Gerinchálózattal (a továbbiakban: NTG) kapcsolatos informatikai és távközlési feladatokat;
 • telepíti, felügyeli és gondoskodik a MARATHON TERRA rendszer Igazgatóság szintű üzemeltetéséről;
 • biztosítja és felügyeli a Komárom-Esztergom MKI informatikai biztonsági követelményeihez szükséges feltételeket;
 • felügyeli, karbantartja a BM OKF és a Komárom-Esztergom MKI elektronikus ügyviteli rendszerének működését;
 • tervezi, kiépíti, konfigurálja a Komárom-Esztergom MKI számítógépes hálózatát, tevékenységét, irányítja, felügyeli és ellenőrzi;
 • gondoskodik az informatikai hálózat, az információtechnológiai berendezések üzemeltetéséről, biztosítja a menedzseléséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását, így különösen a hardver és szoftver ellátást, és a rendszerek vírusvédelmét;
 • gondoskodik az információvédelemmel kapcsolatos előírások betartásáról;
 • végzi az IT szolgáltatások jogosultság függő elérésének biztosítását;
 • biztosítja a felhasználók számára a szoftverek alkalmazásához szükséges kezelési és felhasználói utasításokat;
 • tervezi, szervezi és végrehajtja a számítástechnikai beruházási igények felmérését, javaslatot dolgoz ki a beszerzésre vonatkozóan;
 • végzi a hálózatok és egyedi gépek karbantartását, ellenőrzését, szükség esetén gondoskodik javításukról, javíttatásukról;
 • rendszeresen végrehajtja az informatikai adatok archiválását;
 • biztosítja az adatszolgáltatási, tevékenységjelentési és statisztikai rendszerek elérhetőségét;
 • szakterületi igényeknek megfelelően alkalmazásfejlesztési, adatbázis tervezési és IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) rendszerintegrátori feladatokat lát el;
 • kialakítja a Komárom-Esztergom MKI internetes honlapjának szervezeti felépítésének arculatát, gondoskodik a folyamatos frissítésről;
 • javaslatot tesz a BM OKF által biztosított központi informatikai szolgáltatások továbbfejlesztésére.