Hírek


Árvízi felkészítés a Kormányhivatalban
2018. február 06. 15:08
Ár- belvíz és helyi vízkár elhárítási feladatokra való felkészítést tartottak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalban.

A felkészítésen részt vettek a Megyei Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi Munkacsoportba beosztott szervezetek képviselői, a helyi védelmi bizottságok katasztrófavédelmi elnökhelyettesei, az I és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések közbiztonsági referensei, az árvízi felelősségi körzetbe kijelölt hivatásos katasztrófavédelmi tisztek, a járási és a megyei katasztrófavédelmi operatív törzsekbe beosztott állomány. A Megyei Védelmi Bizottság elnöke, Dr. Kancz Csaba kiemelte a felkészítés fontosságát és az állampolgárok és az anyagi javak biztonságát.

A nyitóelőadást az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tatai Szakaszmérnökségének vezetője Molnár András tartotta. Az előadásában kitért az előrejelzés pontosságára, a rendelkezésre álló időelőnyre, valamint a jelenlegi várható helyzetre. Ismertette a vízügyi, önkormányzati és államigazgatási aktuális feladatokat. Ezt követően felelevenítette a résztvevők részére a térség ár- és belvízi veszélyeztetettségét, bemutatta a védelmi szakaszokat.

Erdélyi István tű. ezredes a Megyei Védelmi Bizottság titkárhelyettese a védelmi igazgatás ár- és belvízi védekezés során, illetve az arra való felkészülés fontosságát emelte ki előadásában. A jelenlévők átismételhették a védelmi igazgatás rendszerét, felépítését, tagozódását és a nemzeti védekezés rendszerét. Külön foglalkozott a különleges jogrendi működés feladataival. Előadást a 2013. évi árvízi védekezés során végrehajtott főbb védelmi igazgatási feladatok felelevenítésével zárta.

A felkészítést Sikrai Attila tű. alezredes megyei polgári védelmi főfelügyelő zárta. A főfelügyelő az előadásában bemutatta az Erőforrás igénybevételi tervek alapján a védekezéshez szükséges és a jelenleg rendelkezésre álló erőket és eszközöket. Tájékoztatta a jelenlévőket az árvízi védekezéshez rendelkezésre álló polgári védelmi szervezetek és önkéntes mentőcsoportok felkészítésének helyzetéről, alkalmazásuk lehetőségeiről. Ismertette a kitelepítés, kimenekítés és visszatelepítés során végrehajtandó feladatokat. A főfelügyelő felhívta a figyelmet az önkormányzati védekezés során vezetendő okmányok, kimutatások és napi jelentések fontosságára, azok szakszerű és pontos kitöltésére. A felkészítés keretében bemutatásra kerültek az árvízi felelősségi körzetbe kijelölt hivatásos katasztrófavédelmi tisztek.

Az árvízi védekezésre történő felkészítésen 106 fő vett részt.

Fotó: Káli Sándor tű. alez.

         KEM Kormányhivatal


 

Kapcsolódó információk: