KEM eltérési engedély ügyek


Benyújtandó dokumentumok:

 • kérelem, melynek tartalmaznia kell:
  • az eltéréssel érintett előírás, követelmény megnevezését,
  • az eltérés indokát,
  • az eltéréssel érintett építmény, építményrész, szabadtér megnevezését,
  • a védelmi célok teljesülésének igazolását,
  • a védelmi célok teljesülését alátámasztó, megfelelően részletes műszaki dokumentációt
 • általános tételű eljárási illeték (jelenleg: 3000 Ft) illetékbélyeg formájában
 • alkalmazni kívánt helyettesítő műszaki megoldás ismertetése

Döntés az eltérési engedélyről:

A hatóság dönt az engedély megadásáról, amennyiben a kérelemben szereplő jogszabálytól eltérő megoldás alkalmazásával a biztonság szintje legalább a jogszabályi megoldással azonos, vagy magasabb szintű védelmet biztosít.

Ügyintézési határidő: sommás eljárás esetén 8 nap, egyéb esetben 60 nap.

Jogorvoslat: A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye közigazgatási per útján.

Vonatkozó jogszabályok:

 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
 • A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet