KEM eltérési engedély ügyek


Benyújtandó dokumentumok:

 • kérelem
 • általános tételű eljárási illeték (jelenleg: 3000 Ft) illetékbélyeg formájában
 • alkalmazni kívánt helyettesítő műszaki megoldás ismertetése

Az eltérési engedély iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a tűzvédelmi használati szabály alkalmazásának pontos helyszínét, az érintett építmény, szabadtér, berendezés megnevezését;
 • az érintett tűzvédelmi használati szabály azon részét, amelyre az eltérési kérelem vonatkozik;
 • a tűzvédelmi használati szabálytól való eltérés indokát;
 • a kérelemhez mellékelni kell a tervezett eltérő megoldás olyan részletességű műszaki dokumentációját, amely bizonyítja, hogy az eltérő megoldás a rendelettel megállapított tűzvédelmi használati szabályban foglalt előírásokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.

Döntés az eltérési engedélyről:
A hatóság dönt az engedély megadásáról, amennyiben a kérelemben szereplő jogszabálytól eltérő megoldás alkalmazásával a biztonság szintje legalább a jogszabályi megoldással azonos, vagy magasabb szintű védelmet biztosít.

Ügyintézési határidő: 30 nap.

Jogorvoslat: a fellebbezési kérelem benyújtása a döntés közlésétől számított 15 napon belül az ügyben elsőfokú szakhatóságként közreműködésre jogosult hatósághoz történik, de annak felügyeleti szervének címezve és illetékbélyeggel ellátva.

Vonatkozó jogszabályok:

 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet