Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Kell-e katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetnie a küszöbérték alatti üzemnek sem minősülő vállalkozásoknak?

A Kat. 79. § szerint két jogcím alapján kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetni az alábbiak szerint:

  1. Kat. IV. szerinti üzemeltetők (alsó- felső küszöbértékű üzemek és küszöbérték alatti üzemek üzemeltetői),
  2. az a) pontba nem sorolható, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály szerinti veszélyes áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végző gazdálkodó szervezetek.
Amennyiben a vállalkozás nem sorolható be az a) pontba, tehát küszöbérték alatti üzemnek sem minősül, akkor vizsgálni kell a b) pontba való tartozását, figyelemmel a Kat. 79. § (2) szerinti kivételekre. Ha ezek alapján nem tartozik a vállalkozás sem a Kat. IV. szerinti üzemeltetők, sem a fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek körébe, akkor nem kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetniük, vagyis bejelentést sem kell tenniük erre vonatkozóan a hatóság felé.