Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Egy veszélyes ipari üzem mi alapján kap katasztrófavédelmi engedélyt a működésre?

A veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedély a felső vagy alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzem által készített biztonsági jelentés vagy elemzés elbírálása alapján születik meg. A biztonsági jelentés vagy elemzés elfogadásának kritériuma a veszélyes ipari üzem által okozott veszélyeztetettség mértéke. A hatóság a veszélyeztetettség értékelése során a súlyos baleset bekövetkezésének valószínűségét és a súlyos baleset által okozott következményeket együttesen veszi figyelembe. A lakosság veszélyeztetettsége a meghatározott elfogadhatósági kritériumokkal összevetve lehet elfogadható, feltételekkel elfogadható és nem elfogadható szintű.

Feltételekkel elfogadható veszélyeztetettség esetén a hatóság kötelezi az üzemeltetőt olyan intézkedések meghozatalára, amelyek elfogadható szintűre csökkentik a kockázatot. Ezen intézkedések lehetnek adminisztratív és technológiai jellegűek, vagy a védekezéssel kapcsolatosak, amelyek a kikerülő veszélyes anyag mennyiségét vagy gyakoriságát csökkentik, illetve a következmények súlyosságát mérséklik. Nem elfogadható szintű veszélyeztetettség esetén – ha a kockázat a településrendezési eljárás keretein belül nem csökkenthető – a hatóság kötelezi az üzemeltetőt a tevékenység korlátozására vagy megszüntetésére. Amennyiben a veszélyes ipari üzem által okozott veszélyeztetettség elfogadható szintre kerül, a veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó katasztrófavédelmi engedély kiadható.