Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Milyen forrásokból ér bennünket (ionizáló) sugárzás?

A források lehetnek természetes, vagy mesterséges eredetűek. Természetes forrásnak tekintjük a világűrből, illetve a Napból hozzánk érkező kozmikus sugárzásokat. Az ezek által okozott sugárzás annál nagyobb, minél magasabb helyen élünk. Radioaktív izotópok találhatóak a talajban is. Az ezektől eredő sugárzás a talaj összetételétől függ. Az építőanyagok is tartalmaznak kisebb-nagyobb mértékben sugárzó anyagot. Külön fel kell hívnunk a figyelmet a talajból és az építőanyagokból kiáramló nemesgáz, a radon jelenlétére. Ezt ugyanis belélegezzük, és bomlástermékük a tüdőnkben lerakódva folyamatosan sugarazzák szervezetünket. Egészében azt mondhatjuk, hogy Magyarországon az átlagos háttérsugárzás körülbelül 2,4 mSv/év.
 
A mesterséges sugárforrások a legutóbbi 100 évben jelentek meg. Egy részüket orvosi alkalmazásra, más részüket ipari felhasználásra (például energiatermelésre) készítik. Egy iparilag átlagosan fejlett országban élő állampolgár teljes terhelésének körülbelül négyötöde természetes eredetű, egyötöd az orvosi vizsgálatok és kezelések során érkezik. A többi forrás hatása elhanyagolható.
 
Magyarországon az ország sugárzási helyzetének folyamatos figyelését, a háttérsugárzási szint folyamatos monitorozásán alapuló korai figyelmeztetési, riasztási és tájékoztatási feladatokat, továbbá a nemzetközi radiológiai monitoring mérési adatok nyomon követését a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központja (NBIÉK) látja el. Az NBIÉK az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer radiológiai távmérő hálózat (OSJER TMH) működése során nyert mérési adatokkal hozzájárul a lakossági sugárterhelés alakulásának nyomon követéséhez.