Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Vannak olyan keverékek, melyeknek nem szerepel R-mondat a biztonsági adatlapján, de az összetevők között több olyan anyag is van, amely a szabályozás hatálya alá tartozik. Ilyen esetben hogyan történik a keverékek osztályba sorolása?

A veszélyes keverékek osztályozására vonatkozóan a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet ad iránymutatást. Ezen túlmenően a R. 1. mellékletének 2. táblázatához tartozó megjegyzések 1. d) bekezdését is figyelembe lehet venni, miszerint a nem ismert veszélyességű, hulladékokat is tartalmazó keverékek esetében mindaddig, amíg annak tényleges veszélyességét az üzemeltető nem igazolja, a keverék veszélyességi osztályba sorolásakor a keverékben jelen lévő vagy jelen lévőnek feltételezhető összetevők közül annak a veszélyességét kell alkalmazni a teljes keverékmennyiségre, amelyhez az 1., vagy 2. táblázatban a legalacsonyabb küszöbérték tartozik.