Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Ki számít üzemeltetőnek PB-gáz (vagy propán) tartály esetében? Kié a bejelentési, adatszolgáltatási és engedélyezési kötelezettség? A gázforgalmazó cég, akié a tartály (telepítette és tölti), vagy a fogyasztó akinek a telephelyén van a tartály és üzemelteti róla a gázellátó berendezését és használja a gázt? A tartály a gázforgalmazó cég tulajdona, de a benne lévő gáz a telephely tulajdonosáé (fogyasztó), és az ő berendezései üzemelnek róla.

A Kat. 3. § 23. pontjának értelmében „üzemeltető: bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményt vagy küszöbérték alatti üzemet működtet, vagy alapszabály, alapító okirat, illetve szerződés alapján döntő befolyást gyakorol a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem működésére.”
 
Ennek eldöntésére általánosan nincs lehetőség, meg kell vizsgálni a szerződéses viszonyokat. Az esetek többségében amennyiben egy telephelyen más jogi személytől bérelt tartályok találhatók, de a bennük lévő propán vagy PB gáz a telephelyet üzemeltető saját tulajdona, a telephely berendezéseit üzemelteti vele, úgy a kérdéses létesítmény a bérlő „üzemeltetésében” áll, vagyis vele kapcsolatban bejelentési, adatszolgáltatási és engedélyezési kötelezettsége merül fel. A tartályokban jelenlévő veszélyes anyag mennyiségét a telephelyen működő vállalkozásnak kell figyelembe vennie, illetve bejelenteni a hatóság felé, ha a telephelyen jelenlévő összes veszélyes anyag mennyisége eléri vagy meghaladja az alsó küszöbérték 25%-át.