Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Mekkora az a műtrágya mennyiség, ami felhasználása miatt már fizetni kell a hozzájárulást? (Ez körülbelül 300 tonna-e az ammónium-nitrát esetében?) Ez azért kérdés, mert akkor március végéig ezeknek a nagygazdáknak, agrárcégeknek is be kell jelentkezniük, az integrátorokról nem is beszélve.

Katasztrófavédelmi hozzájárulást nem anyagmennyiséghez kötötten kell fizetni, hanem a tevékenység jellegéből adódóan.
 
Amennyiben az üzem a Kat. IV. fejezetének hatálya alá tartozik, akkor mint üzemeltető a Kat. 79. § (1) a) alapján a veszélyes tevékenységgel összefüggésben keltezett éves nettó árbevételének 0,1%-át kell a Kat. 79. § (3) bekezdés szerint katasztrófavédelmi hozzájárulásként megfizetni. Ha a tevékenységet végző cég a Kat. 79. § (1) b) szerinti gazdálkodó szervezetnek minősül, akkor a Kat. 79. § (4)-(6) bekezdések alapján kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetnie.
 
A 312,5 tonnás határ a Kat. IV. fejezet hatálya alá tartozás és az ebből eredő hatósági engedélyeztetési és védelmi tervezési kötelezettségek tekintetében releváns, a hozzájárulás vonatkozásában nincs minimum mennyiség, ami alatt nem kell hozzájárulást fizetni. A hozzájárulás fizetésének alapja minden esetben pénzügyi vonatkozású (árbevétel vagy nettó érték).
 
Azon vállalkozások, akik üzemeltetői, vagy gazdálkodó szervezeti jogcímen hozzájárulás fizetésére kötelezettek – függetlenül a befizetendő összeg nagyságától és a jelenlévő veszélyes anyagok/áruk mennyiségétől – március 31-ig bejelentést kell tenniük a BM OKF részére a honlapon található adatlap kitöltésével.