Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

A műtrágya, illetve növényvédőszer végfelhasználó termelőknek − ha elérik a jogszabályban megszabott mennyiséget − minden esetben meg kell-e fizetniük hozzájárulást, vagy csak akkor, ha tárolták is a műtrágyát?

A műtrágyát vagy növényvédőszert felhasználó vállalkozásnak minden esetben kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetnie függetlenül attól, hogy azokat a telephelyükön tárolják, vagy nem. Ha a telephelyen tárolják a műtrágyát vagy növényvédőszert és ezek mennyisége meghaladja az alsó küszöbérték 25%-át, akkor a vállalkozás a Kat. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemeltetőnek minősül, ezért a Kat. 79. § (3) szerint kötelezett katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetésére.Ha nem érik el a telephelyen tárolt ilyen anyagok ezt a küszöbértéket, illetve nincs a telephelyen ilyen anyag, mivel közvetlenül a földeken kerül kiszórásra, akkor a vállalkozás a Kat. 79. § (1) b) szerinti gazdálkodó szervezetként szintén fizetésköteles, mivel a tevékenysége veszélyes áru feldolgozásnak minősül és a Kat. 79. § (5) szerint kötelezett katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetésére. Ebben az esetben a termény előállításához felhasznált, azaz a földekre kiszórt ADR-es műtrágya és növényvédőszer nettó értékének 0,1 %-a a katasztrófavédelmi hozzájárulás összege.